Nieuws

Terug naar news

De bib verhuist

Binnenkort heeft Oudergem een nieuwe Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheek en een nieuwe Openbare Computerruimte. Tegen het einde van het jaar neemt De Bib haar intrek in fonkelnieuwe lokalen aan de Wahalaan.

 

" De Bib kende de afgelopen jaren een fenomenale groei ", legt de gemeente uit. "V an 2013 tot 2017 groeide het aantal ontleningen van 15.000 naar 20.000 en het aantal lezers van 400 naar 600. Het is ons doel om in 2020 te komen tot 900 lezers en 30.000 ontleningen. De verhuis moet dit mogelijk maken en introduceert een nieuw belangrijk wapen: het e-boek. "

 

De gemeente investeerde 360.000 euro in de aankoop van het gebouw. De inrichting wordt gerealiseerd met een financiering door de VGC ten belope van 54.000 euro en de lening wordt gedragen door het RFID. " Deze nieuwe vestigingsplek staat symbool voor de goede verstandhouding tussen de verschillende taalgemeenschappen in Oudergem. "

 

De nieuwe bibliotheek  krijgt een ultramoderne, dynamische en flexibele uitrusting. " Een bibliotheek is veel meer dan een verzameling boeken. Ze zal ons helpen om ons cultuurontwikkelingsbeleid verder uit te bouwen, met als doel het leesgenot. "

 

De nieuwe bibliotheek zal nauw samenwerken met diverse partners. " De vzw Zoniënzorg, die zich bekommert om de Oudergemse senioren, wordt onze buur. Daar gaan we tal van samenwerkingsvormen mee kunnen uitwerken. Daarnaast wordt de Lutgardisschool een tweede Openbare Computerruimte. Met haar ontwikkelen we een nieuw aanbod aan informaticalessen: we gaan de studenten van de school opleiden zodat ze zelf cursussen kunnen geven, met name aan senioren ". Zo wordt deze nieuwe computerruimte ook een toonaangevende multiculturele en intergenerationele plek.