Alle news

20/05

De digitale openbare ruimte plechtig geopend


De digitale openbare Ruimte van het Jeugdhuis (Waversesteenweg 1981) werd onlangs plechtig geopend (zie Oudergemnaar 87). Nieuwe pc’s, nieuwe tablets, nieuwe server, nieuwe printer, nieuw interactief bord en gratis wifitoegang... Het materiaal is voortaan vrij beschikbaar tijdens permanenties, op dinsdag en donderdag van 16 tot 19 uur. Er zijn ook nog enkele opleidingsplaatsen.

De Oudergemnaar nr89 (April- Mei 2015)

 

Het Jeugdhuis wordt Digitale Openbare Ruimte

Het Jeugdhuis van Oudergem wordt Digitale Openbare Ruimte! Dat is de officiële erkenning van het werk dat ertoe bijdraagt de digitale kloof te verkleinen. Dankzij dat nieuwe statuut wordt het informaticapark ervan volledig heruitgerust. Daarbovenop wordt de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in het vooruitzicht gesteld voor wie jong of niet meer zo jong is.
”Al twee jaar kunnen senioren in het Jeugdhuis een informaticacursus volgen”, vertelt Gaëlle Coulange, verantwoordelijke van het Jeugdhuis. ”Het materiaal was evenwel aan het verouderen en beperkte onze mogelijkheden.”
Een dossier werd samengesteld en voorgelegd aan het CIBG, het centrum voor informatica van het Gewest. ”Dat is een samenwerking tussen het Jeugdhuis en Den Dam”, preciseert de schepen van Informatica.
Dat betekent concreet dat het digitale lokaal van het Jeugdhuis volledig werd heringericht. Het CIBG heeft al het materiaal aangeboden en geïnstalleerd: pc’s, tablets, draagbare computers, een interactieve projector, een printer, beveiligde kasten enz. Alles draait binnen een netwerk gestuurd door een dedicated server. ”Dat materiaal zal ons de kans bieden de cursussen voor senioren te versterken maar zal ook van pas komen als we scholen willen ondersteunen of videoworkshops aanbieden. We zullen goed werk kunnen leveren.”
In het verlengde van haar nieuwe missie als Digitale Openbare Ruimte zal het Jeugdhuis vanaf de maand februari permanenties organiseren tijdens dewelke het materiaal vrij toegankelijk zal zijn. ”Voor de jeugd die een werk moet maken, de senioren die willen oefenen of een ieder die eventjes een computer nodig heeft. Vrijwilligers van Den Dam zullen zorgen voor de omkadering.”

 

De Oudergemnaar nr87 (Januari - Februari 2015)