Nieuws

Terug naar news

De Oudergemmenaren blijven de Brusselaars die het minst belasting betalen

 

Oudergem heeft haar begroting 2015 goedgekeurd: geen verhoging van de lokale belastingen, evenwicht voor het 34ste opeenvolgende jaar en investeringen die 2 tot 4 maal hoger liggen dan in de andere gemeenten... In een sombere economische context wordt de financiële toestand van Oudergem meer en meer...buitengewoon.

Een begroting 2015 in evenwicht

49 miljoen euro. Dat is de begroting van Oudenaarde voor 2015. Voor de 34ste opeenvolgende keer een begroting in evenwicht. ”Terwijl het overgrote deel van de Brusselse gemeenten in het rood gaat, blijft de financiële toestand in Oudergem buitengewoon”, verklaart de dienstdoende burgemeester. ”Er is zelfs een klein overschot”.

Resultaat: lokale belastingen die al sinds het begin van de jaren 2000 ongewijzigd blijven, ondanks de crisis en de lastenstijgingen.”Heel wat maatregelen van de federale regering leiden niet tot besparingen. Lasten worden gewoonweg doorgeschoven naar de gemeenten: OCMW, politie enz. Voor die welke niet vooruitziend waren, wordt de situatie echt kritiek. Door de crisis hebben ze geen andere keuze dan hun belastingen te verhogen. In Oudergem is de financiële toestand structureel gezond. We houden dus stand, met behoud van de laagste opcentiemen van Brussel”.

Twee elementen maken de Oudergemse financiën bijzonder: de gestage stijging van het aantal inwoners en bijgevolg van de ontvangsten; en werkingskosten die nauwelijks hoger liggen dan 10%. ”We oogsten de vruchten van een langetermijnbeheer met als doel de gemeente aantrekkelijk te maken zonder onnodige uitgaven”, concludeert de minister van economie en titelvoerend burgemeester. ”Als we die koers blijven volgen, kunnen we de komende jaren met een gerust hart tegemoetzien”.

Kinderdagverblijf, senioren, fiets, school, energie...

Nagenoeg 12 miljoen nieuwe projecten in 2015

De begroting 2015 voorziet in nagenoeg 9 miljoen investeringen. Daarbovenop komen meer dan 3 miljoen via de sociale huisvestingsmaatschappijen. ”Verhoudingsgewijs is dat 2 tot 4 maal meer dan in de andere Brusselse gemeenten. Brussel-stad bijvoorbeeld heeft een begroting die 10 maal hoger is dan die van Oudergem, maar ze investeert slechts 4 maal meer”.

Enkele van de opmerkelijkste investeringen zijn: de start van de voorstudie aangaande de bouw van een nieuw kinderdagverblijf aan de Koninklijke Jacht, de uitbreiding van de school Les Marronniers, de bouw van een gebouw voor begeleid wonen voor senioren, de renovatie van het dak van het sportcentrum Willegems, de herinrichting van de onthaalloketten in het Gemeentehuis en de voortzetting van de energieoptimalisering van de gemeentegebouwen. ”Er zal ook een grote inspanning worden geleverd op het vlak van inrichting en onderhoud van de openbare ruimte: trottoirs, fietsstelplaatsen, stadsmeubilair enz”.

”Als je de crisis voelt aankomen, is het al te laat om te reageren. Het is vόόr die tijd, tijdens de vette jaren, dat er moet worden bespaard”, benadrukt de burgemeester. ”Wat we vandaag nodig hebben, zijn openbare projecten die nuttig zijn, die een meerwaarde creëren en de aantrekkingskracht verhogen. Dat is wat Oudergem doet en in 2015 zal blijven doen”.

 

Lokale belastingen: de kloof wordt breder

Oudergem is – met voorsprong – de Brusselse gemeente die haar inwoners het minst belast. Voor een gezin dat 20.000 euro netto per jaar verdient en een kadastraal inkomen heeft van 1.500 euro betekent dat een besparing van meer dan 600 euro in vergelijking met de buurgemeenten. Dat verschil wordt jaar na jaar groter. In 2015 komt er geen beweging in de Oudergemse opcentiemen. Die stijgen wel in Ukkel, Woluwe,Koekelberg enz.


 

De Oudergemnaar nr87 (januari - februari 2015)