Nieuws

Terug naar news

de toekomsten.brussels

 

Het institutionele landschap in Brussel is het resultaat van vele hervormingen, die niet altijd oog hadden voor de samenhang en efficiëntie van de opgerichte instellingen. Vandaag moeten we nadenken over een betere structurering van de besturen en instellingen van het Brussels Gewest

Daarom heeft de Brusselse regering de minister van Plaatselijke Besturen gevraagd een grote volksraadpleging te organiseren, om dit onderwerp “zonder taboes” aan te pakken.

Het doel is de Brusselse burgers, die als eersten betrokken zijn bij het functioneren van hun instellingen, te ondervragen maar ook de actoren die betrokken zijn bij de thema’s die aan bod zullen komen.

Deze ambitieuze volksraadpleging gebeurt in drie afzonderlijke en complementaire fasen.

#SuccesvolBrussel

 

Online enquête

Een brede raadpleging door middel van een online enquête, bij een steekproef van burgers die representatief is voor de Brusselse bevolking en haar diversiteit.

De debatten

“Institutionele debatten” waarbij diverse actoren (politiek, administratie, verenigingen, enz.) samenkomen om specifieke thema’s te bespreken, meer gerichte vragen over de institutionele werking van het Gewest aan te pakken en na te denken over perspectieven voor verandering.

De bijeenkomsten

“Burgerbijeenkomsten” waar burgers en belangrijke actoren samen debatteren over specifieke thema’s en nadenken over perspectieven voor verandering.

 

Meer weten ?