Nieuws

Terug naar news

De vijvers worden gebruikt als stormbekkens

De vijvers van de vallei gebruiken als natuurlijke stormbekkens… Het idee, dat in 2004 door de officiële burgemeester werd gelanceerd, had wat tijd nodig om door te sijpelen bij de gewestelijke overheden. Vandaag is het zover…

“We werden eindelijk gehoord”, vertelt de schepen van Milieu verheugd. De overlaten aan de uitgang van elke vijver werden anders afgesteld. Bij sterke regenval kunnen de vijvers als buffer dienen die duizenden kubieke meter water tegenhouden”.

Dit natuurlijke dispositief is een aanvulling op de drie werken die de gemeente stroomopwaarts beschermen: het stormbekken van de Watermaalbeek en de twee bekkens die gebouwd worden in de Begoniastraat en de Bien-Fairestraat, in Watermaal-Bosvoorde.

"We zijn er overigens in geslaagd om met de werkzaamheden van tram 94 te Woluwe het heldere water te reoriënteren naar de beek”, gaat de schepen verder. “Het water zal dus niet meer overgeheld worden in de collector, waardoor het stroomafwaartse water sneller kan geëvacueerd worden”. Op termijn zal er ook een nieuwe tank van 80.000m³ aangelegd worden ter hoogte van het Bronnenpark. “De overloop zal samen met de werkzaamheden voor de tram verwezenlijkt worden”.

Dit alles zou het centrum van de gemeente aanzienlijk beter moeten beschermen tegen overstromingen. “Dit betekent niet dat Oudergem nooit meer onder water zal komen te staan, maar ze zou in staat moeten zijn om het hoofd te bieden aan een veel intensere regenval dan vroeger.”


-------------------------------------------------------------------------------

Ten Reuken : Het stormbekken valt in het water door de VS

In het kader van de besprekingen met het Gewest had Oudergem toestemming gekregen voor een vierde stormbekken te bouwen, gelegen te Ten Reukenlaan. De bodemstudies en –testen werden uitgevoerd, maar er is een grote kans dat het project opnieuw moet bestudeerd worden. Reden daarvan: de aangekondigde komst van de ambassade van de VS in het AXA-gebouw. De Amerikaanse overheden zouden zich er immers tegen verzetten dat een deel van het bouwwerk op hun eigendom zou gebouwd worden.