Nieuws

Terug naar news

Een bonus in crisistijd: huurpremie COVID-19

 

Wat omvat deze premie?

De huurpremie COVID-19 is een ondersteuningsbonus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is een eenmalige premie van 214,68 euro voor huishoudens die aan specifieke voorwaarden voldoen ten gevolge van de coronacrisis.

 

Wie komt in aanmerking  voor deze premie?

Brusselaars met een bescheiden inkomen die zowel huren op de private huurmarkt als een inkomensverlies moe(s)ten verwerken n.a.v. de coronamaatregelen.

Ongeacht de grootte van het huishouden is het bedrag identiek en eenmalig.

 

Praktisch?

De potentiële begunstigden ontvangen in de komende weken een specifieke brief met de nodige informatie om hun aanvraag voor de premie te bevestigen.  Zij die geen brief hebben ontvangen, zullen een aanvraag kunnen indienen t.e.m. 30 december 2020. 

 

Concreet zal alles verlopen via het digitale platform MyTax:

  • De snelste en meest efficiënte weg voor een premieaanvraag;
  • Toegankelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week; 
  • Aanmelding op www.mytax.brussels via eID of itsme®.