Nieuws

Terug naar news

Een nieuwe gids voor 16-25

Kan je in de loop van het jaar andere opties kiezen? Hoe vind ik een studentenjob? Waar volg ik gitaarles?

PIJ1160 werd precies een jaar geleden opgericht door Oudergem en InfofJeunes. Het gaat om een unieke locatie in het Zuidoosten van Brussel. Jongeren tussen 12 en 25 jaar krijgen er in alle discretie antwoorden van speciaal opgeleide consulenten.

Bijkomend werd onlangs een gids voor 16- tot 25 jarigen uitgegeven. In die gids 'KISEKWA' komen 9 thema's aan bod die bij de proble- men van jongvolwassenen aansluiten. "Daarin worden met name heel wat nog onbekende instanties voorgesteld, waar jongeren aange- paste hulp kunnen krijgen," weet de Schepen van Sociale Cohesie. "De gids kan gewoon worden aan- gevraagd bij PIJ1160."

PIJ1160 is elke woensdag van 10 tot 18 uur toegankelijk zonder afs- praak, en op andere weekdagen telefonisch of via e-mail bereikbaar. De dienst is voorbehouden aan 12- tot 25-jarigen.