Nieuws

Terug naar news

Een nieuwe ontmoetingsplaats voor Nederlandstaligen en Franstaligen

De Nederlandstalige gemeentebibliotheek De Bib opent een nieuw hoofdstuk. Meer ruimte, meer licht, moderner en nieuwe doelstellingen: niet enkel boeken uitlenen maar uitgroeien tot een plek voor ontmoetingen en initiatieven die de gemeenschappen en generaties overstijgen.

 

Het is zover! De Bib is net verhuisd naar een nieuwe ruimte in het hart van de gemeente, aan de de Wahalaan. Met een uitgebreide jeugdafdeling, een geherwaardeerde collectie voor volwassenen, een verruimd aanbod e-books, een gezellige leesruimte en zelfs een terras zet De Bib 2.0 meer dan ooit in op leesplezier. " De nieuwe bibliotheek is veel meer dan een plek om boeken te ontlenen. Het is een echte ontmoetingsplek voor al wie graag leest of leert lezen ”, benadrukt de schepen voor Nederlandstalige aangelegenheden. " Boeken lezen is enorm belangrijk om  het kritisch denken aan te scherpen. Deze nieuwe bibliotheek spoort kinderen aan om boeken te lezen ”.

Maar De Bib wil ook een bind- middel zijn. "De Bib staat uiteraard open voor alle Franstaligen. Het is zelfs een uitgelezen plek om kennis te maken met het Nederlands", preciseert de titelvoerend  burgemeester. " Het is nog onvoldoende geweten, maar De Bib beschikt over een hele batterij middelen om Nederlands te leren, zoals grammatica's, audiovisuele taallessen en vereenvoudigde romans voor beginners. "

 

Nog een nieuwigheid: selfscanning. Zoals in sommige super- markten kunnen lezers zelf en zonder tussenkomst van derden boeken binnenbrengen en ontlenen. " Een enorme tijdwinst voor het personeel, dat zich nu kan concentreren op advies en dienstverlening ", stelt verantwoordelijke Frederika Van Wing. " Des te meer nu de nabijgelegen vzw Zoniënzorg en de nieuwe Digitale Openbare Ruimte  van de Lutgardisschool ons enthousiasmerende mogelijkheden bieden voor intergenerationele samenwerkingen. "

 

De nieuwe lokalen beschikken over een hellend vlak, zodat ze toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit. " We zijn hele maal klaar om vanaf maart elke Oudergemnaar te verwelkomen ", zo besluit Frederika Van Wing.

De gemeente investeerde 360.000 euro in de aankoop van het gebouw. De inrichting werd voor een bedrag van 54.000 euro medegefinancierd door de VGC.