Alle news

26/02

Erkenning Handicap: een veel te ingewikkelde procedure!

Op 1 juli 2016 heeft de FOD Sociale Zekerheid de aanvraagformulieren voor de erkenning en de uitkeringen voor personen met een handicap vervangen door een nieuwe online procedure. Een “vereenvoudiging” die vooral het leven van de betreffende personen er niet makkelijker op maakt… Om hen wegwijs te maken, heeft Oudergem besloten om hen individueel te begeleiden.

Weg met het papieren formulier dat moet ingevuld worden door de behandelende arts. Sinds 1 juli 2016 moeten de mensen die een handicap willen laten erkennen dit doen via het online formulier op de website www.myhandicap.belgium.be . Deze procedure geldt voor de aanvragen voor erkenning, parkeerkaarten en uitkeringen.

"Deze procedure maakt het dramatisch ingewikkeld voor de betrokken personen", betreurt de schepen van Maatschappelijk Welzijn.

Alvorens toegang te krijgen tot de site dient men zich eerst kenbaar te maken met een elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en pincode, wat verre van evident is, zelfs voor een valide persoon. Vervolgens wordt aan de persoon met een handicap gevraagd om zelf zijn/haar autonomie in het dagelijkse leven te evalueren.

"De FOD heeft een hulpnummer ingevoerd, maar dat is moeilijk toegankelijk", stelt de schepen vast. “De mensen worden er trouwens doorverwezen naar de mutualiteiten, de gemeenten en de OCMW’s, maar de lijst met de contactpunten is onvolledig. Gelet op deze moeilijkheden hebben wij dus besloten om een geïndividualiseerde dienst op poten te zetten”.

Concreet heeft de dienst Maatschappelijk Welzijn besloten om een specifiek loket te openen op de gelijkvloerse verdieping van het Preventie- en Solidariteithuis. Deze dienst is toegankelijk op afspraak en zal de personen met een handicap helpen om het online formulier in te vullen. De personen met een handicap moeten enkel hun identiteitskaart, hun rekeningnummer en de naam en voornaam van hun behandelende arts bij zich hebben.

Enkel op afspraak op het nummer 02/435.26.08 of 02/435. 20.00 of 02/676.48.25.