Nieuws

Terug naar news

FOD Volksgezondheid - strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder hebben enkel huisartsen, specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen die actief zijn in de ambulante sector een strategische voorraad ontvangen.

De FOD Volksgezondheid heeft nu beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie.

Naast de eerder geselecteerde beroepen, gaat het om de volgende beroepen actief in de ambulante zorg:

 • kinesitherapeuten,

Volgende paramedici:

 • audiciens,
 • diëtisten,
 • mondhygiënisten,
 • logopedisten,
 • ergotherapeuten,
 • orthoptisten-optometristen,
 • podologen,
 • Bandagisten/orthesisten/prothesisten
 • klinisch psychologen en orthopedagogen,
 • officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

 

Deze verdeling betreft uitsluitend de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

 

Hoe de strategische voorraad in ontvangst nemen?

Er werd een nieuw systeem voor de verdeling ingevoerd. Via een online toepassing ontwikkeld door de FOD Volksgezondheid kan elke zorgverlener die voor deze verdeling in aanmerking komt zelf een aanvraag indienen. Dankzij dit systeem kunnen de pakketten beter worden opgevolgd vanaf hun vertrek bij de opslagplaatsen tot aan de effectieve inontvangstneming ervan door de zorgverleners.

Via onderstaande link kunt u als actief zorgverlener in de ambulante zorg een online aanvraag indienen. Na validatie ontvangt u een code waarmee u uw pakket kan afhalen in de lokale leveringspunten van het Rode Kruis. In de toepassing kunt u ook het gewenste afhaalpunt kiezen. De adressen en openingsuren voor het afhalen van de pakketten worden vermeld.

Wanneer u uw pakket afhaalt, zult u de maat van de handschoenen kunnen kiezen.

https://appsu.health.belgium.be/materialrequests/

De toepassing is toegankelijk via uw elektronische identiteitskaart (eID), of via de app itsme. U hebt daarnaast ook een geldig visum of actieve inschrijving bij het RIZIV nodig om toegang te krijgen.

Vergeet niet een grote doos of zak mee te brengen als u het pakket gaat afhalen bij het Rode Kruis.

Voor een optimale verdeling zonder overrompeling van de afhaalpunten zal het indienen van de aanvragen in twee fases verlopen. Wij willen met aandrang vragen deze planning te respecteren en u zo te organiseren dat u uw voorraad kan afhalen in de toegelaten periode. Het logistieke aspect van deze verdeling is bijzonder zwaar en het respecteren van de planning laat de centra van het Rode Kruis toe om de beschikbare voorraad optimaal te beheren.

 

Vanaf 9 november 2020 tot 8 januari 2021

De volgende beroepen kunnen vanaf 6 november hun aanvraag indienen in de applicatie:

 • Kinesisten
 • Mondhygiënisten
 • Podologen
 • Audiciens
 • Ergotherapeuten
 • Orthoptist-optometristen
 • Bandagisten/orthesisten/prothesisten
 • Nieuwe huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen afgestudeerd in 2020 die actief zijn in de ambulante zorg.
 • Kandidaat-huisartsen die hun stageplan in juli 2020 hebben aangevat.

 

Vanaf 7 december 2020 tot 8 januari 2021

Volgende beroepen kunnen vanaf 1 december een aanvraag indienen in de applicatie, waarna het materiaal kan worden afgehaald vanaf 7 december:

 • Diëtisten
 • Logopedisten
 • Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen
 • Apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

 

FOD Volksgezondheid