Nieuws

Terug naar news

Fonds Famille Goethuys-Deheel: steun voor projecten

 

Het Fonds Familie Goethuys-Deheel werd in de schoot van de Koning Boudewijnstichting opgericht met als doel verschillende culturele projecten in de gemeente Oudergem te ondersteunen. Het Fonds draagt daarbij een voorkeur uit voor projecten rond theater en muziek.

In dat opzicht zal het Fonds een jaarlijkse projectoproep lanceren teneinde één of meerdere projecten te ondersteunen die het jaar of het culturele seizoen erop zullen plaatsvinden. De allereerste projectoproep zal midden oktober 2021 gelanceerd worden en afgesloten enkele maanden later. Deze oproep zal betrekking hebben op het seizoen 2022-2023. De precieze modaliteiten van deze oproep worden midden oktober gecommuniceerd.

 

In afwachting van de lancering van de eerste projectoproep, wenst het Fonds ook in 2021 al een financiële steun te verlenen: een steun voor projecten die gepland zijn voor het seizoen 2021-2022 en die zeker zullen plaatsvinden . Het totale bedrag van deze steun zal niet meer dan 10.000 euro bedragen en kan verdeeld worden over meerdere projecten.

Het Fonds nodigt daarom de culturele actoren in de gemeente Oudergem uit om eventuele voorstellen in te dienen tijdens de zomermaanden van 2021. Potentiële kandidaten mogen een document van maximum twee A4 pagina’s indienen waarin zij

  • kort het project beschrijven
  • de verschillende kosten presenteren (het Fonds betaalt geen structurele werkingskosten). Deze info mag ook in een bijlage gepresenteerd worden.
  • beschrijven op welke manier hun project een positieve sociale impact heeft op de gemeente.

 

Kandidaturen mogen via mail worden opgestuurd naar Laura Goyens via goyens.l@mandate.kbs-frb.be.

De deadline is 30 september 2021.