Nieuws

Terug naar news

Gaz verandert in Brussel

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt nu nog bevoorraad met arm gas, maar daar zal snel verandering in komen. Binnenkort schakelen we immers over op rijk gas. En die omschakeling heeft een weerslag op alle Brusselse gezinnen en ondernemingen. Zij zullen er moeten voor zorgen dat hun toestellen tijdig klaar zijn om te werken met rijk gas.

 

 

De achtergrond van de gasconversie

1,6 miljoen particulieren en bedrijven in ons land  verbruiken arm aardgas, afkomstig uit het noorden  van Nederland.

Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft  de Nederlandse overheid beslist om de uitvoer van gas  geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen  in 2030. Het arm aardgas wordt in ons land dan  helemaal vervangen door rijk aardgas, afkomstig uit  andere windstreken.

Deze omschakeling van arm naar rijk gas wordt in  België geleidelijk doorgevoerd vanaf 2018 tot en met  2029. In Brussel vindt deze omschakeling plaats van  2020 tot en met 2023.

Het gaat niet over gas in flessen, zoals propaangas  of butaangas. Ook voor LPG en CNG, het gas voor  voertuigen, verandert er niets

 

In welk jaar gebeurt de omschakeling voor mij?

 • De omschakeling zal verlopen over een periode van ongeveer 4 jaar, tussen 2020 en 2023.
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd onderverdeeld in 4 zones (zie het onderstaande kaartje).
 • Elk jaar schakelt één van die zones over op rijk gas. Dat zal gebeuren aan het begin van de zomer (juni).

 

 

 

Wanneer en hoe word ik geïnformeerd?

 • Zal uw netbeheerder (Sibelga) u die officieel meedelen, 24 maanden vóór de effectieve omschakelingsdatum van uw zone. U zal die mededeling krijgen via de post of via e-mail.
 • Minstens 3 maand vóór de omschakeling volgt er nog een bericht ter herinnering.
 • Ook uw gasleverancier zal u hierover informeren.

 

Wat moet ik doen?

 • U moet laten nazien of uw gastoestellen compatibel zijn.  Dat nazicht van de compatibiliteit is belangrijk om er zeker van te zijn dat uw toestellen na de omschakeling correct en in alle veiligheid zullen werken. Meer info 

 

Bij wie kan ik terecht voor dat nazicht? Enkel bij een bevoegd technicus. 

Onder een 'bevoegd' technicus verstaan we:

 • ofwel een technicus die erkend is door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de verplichte periodieke controle van de verwarmingsketels (GI- of GII-technicus);
 • ofwel een technicus van de fabrikant van uw toestel;
 • ofwel een technicus van de officiële distributeur van diezelfde fabrikant.

 

Over welke toestellen gaat het? Alle toestellen die werken op aardgas. 

Enkele voorbeelden:

 • verwarmingsketels
 • kleine en grote geisertoestellen
 • fornuizen en kookplaten
 • kachels
 • convectoren
 • een decoratieve open haard

 

Infosessie

 • Wanneer? Op 02/03/2020 van 14 tot 16 uur
 • Waar? Sibelga, Werkhuizenkaai 16 – 1000 Brussel
 • Na de infosessie volgt er een verwenkoffie.
 • Mogen wij u vragen om te bevestigen of u aanwezig zal zijn? Dat kan door u tegen 26/02/2020 ten laatste voor dit evenement in te schrijven via  de volgende link:  Antwoordformulier

 

Meer info :