Alle news

29/11

Gedeelde begroting: 529.230 € om nieuwe projecten te bedenken

Alle inwoners van 10 jaar en ouder mogen tot de 1ste mei een project voorstellen. De gemeente maakt daarvoor 529.230 € vrij, wat overeenkomt met 15 € per inwoner.

Om een project voor te stellen Klik hier

Om deel te nemen aan de infosessie, klik hier

De Vergadering van de Inwoners van Oudergem heeft de twee thema's voor de gedeelde begroting 2023 . Het eerste thema biedt ruime actiemogelijkheden  want het heeft betrekking op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling en het behoud van de diversiteit en van soorten, afgestemd op het gemeentelijk niveau. Het tweede thema is bedoeld om kunstenaars en lokale participatieve artistieke en ambachtelijke creatie te bevorderen, te steunen en aan te moedigen.

Het kader is er dus, tijd nu voor actie. "De fase van de projectoproep is aangebroken", aldus Sarah Touil, die het initiatief coördineert bij de dienst  burgerparticipatie. "Tussen 7 maart en 1 mei mogen alle Oudergemnaars van 10 jaar en ouder hun project indienen op het platform wij.oudergem.be. Een project mag uitgaan van één enkele persoon maar ook van een groep buren, van een vereniging, van een hele schoolklas…"

Om in aanmerking te komen moet een project aan allerlei criteria voldoen: plaatsvinden in Oudergem, onder ten minste één van beide thema's vallen, tot de gemeentelijke bevoegdheden behoren en binnen het budget van 165.000 € per project blijven. "Men moet de projecten zien als investeringen, als blijvende voorzieningen waarvoor geen personeel moet worden aangeworven of grond moet gekocht worden".

Vanaf mei gaan de ingediende projecten over naar de tweede fase: de haalbaarheidsstudie. De gemeentelijke diensten onderzoeken dan ieder project om na te gaan of het wel degelijk aan de criteria voldoet en aan de inwoners ter stemming kan worden voorgelegd. "Dat is één van de sterke punten van onze gedeelde begroting: de gemeentemandatarissen spelen geen enkele rol in het proces. Het zijn de inwoners die de thema's definiëren, de projecten voorstellen en erover stemmen. De enige rol van de gemeentelijke diensten is ervoor zorgen dat de projecten uitgevoerd worden".

Nieuw dit jaar : op zaterdag 15 april wordt een speeddating georganiseerd om inwoners met ideeën te helpen hun ideeën rechtstreeks met de gemeentelijke diensten te verfijnen.

De stemming vindt plaats in oktober en de projecten worden uitgevoerd vanaf 2024.