Nieuws

Terug naar news

Gedeelde begroting: Maak uw keuze!

 

Alle oudergemnaars vanaf 10 jaar kunnen stemmen tot en met 24 oktober online of op het gemeentehuis

De gedeelde begroting 2021 gaat de derde fase in. Van 27 september tot 24 oktober, worden alle Oudergemnaars van 10 jaar en ouder opgeroepen om te stemmen voor de projecten die hun voorkeur genieten. Een avontuur dat al honderden Oudergemnaars heeft gemobiliseerd.

Het begon allemaal in december 2020. De 100 vertegenwoordigers van de Oudergemse Inwonersvergadering kozen in plenaire zitting 3 thema's voor de editie 2021 van de Gedeelde Begroting: de band tussen mensen versterken; vrije tijd en culturele participatie; klimaat en leefmilieu. Van 1 maart tot 30 april hebben niet minder dan 309 mensen een projectidee ingediend op het platform wij.oudergem.be.

"We waren verrast door het aantal projecten dat werden voorgesteld: we hadden het echt niet verwacht", lacht Marine Vande Pitte, coördinator van de dienst Burgerparticipatie. "Dit heeft een zeer grote hoeveelheid werk gegenereerd voor de diensten, die ik hier wil bedanken. Ze zijn geweldig geweest". Inderdaad, elk idee moest in detail worden geanalyseerd. "We zijn eerst nagegaan of ze in een van de drie thema's pasten en of ze aan de verschillende criteria voldeden. Vervolgens hebben de diensten de technische en juridische haalbaarheid bestudeerd. En tenslotte, moesten we er budget voor hebben. Als je het zo stelt, klinkt het misschien niet of het niets is maar deze analysefase bleek echt ingewikkeld te zijn".

Of hun idee al dan niet werd goedgekeurd tijdens de analysefase, werd aan alle projectindieners meegedeeld via het platform, met opgave van de redenen voor elke beslissing.

"In totaal heeft de Gedeelde Begroting al honderden Ouder- gemnaars gemobiliseerd. Bijna alle gemeentelijke diensten hebben enkele honderden uren werk verzet. Het enthousiasme is groot: voor de eerste keer gaat de gemeente projecten uitvoeren die van A tot Z door de inwoners zijn bedacht".

Het is nu aan de Oudergemnaars om te beslissen welke projec- ten zullen worden uitgevoerd. De stemming begint op 27 september en eindigt op 24 oktober. Stemmen kan online, telefonisch of in de bureaus die in het gemeentehuis worden georganiseerd.

 

 

122 ideeën van projectindieners waarop gestemd kan 

2 van de 5 ideeën hebben de analysefase doorstaan.

In totaal zullen 124 projectindieners hun ideeën ter stemming voorleggen aan de Oudergemnaars. "Dit betekent dat iets meer dan 2 op de 5 ideeën de analysefase hebben doorstaan", legt Maxime de Kerchove, van de Burgerparticipatie , uit.

Waarom werden zoveel ideeën niet behouden? "In de eerste plaats waren er die niet pasten in de drie thema's die door de vergadering van de inwoners waren vastgelegd. Dit was het geval voor 28 van hen. Wij ontvingen ook een vijftigtal ideeën die reeds bestonden en een veertigtal andere die niet onder de bevoegdheid van de gemeente vielen. Veel ideeën hadden bijvoorbeeld betrekking op parken. Maar deze worden beheerd door Leefmilieu Brussel. De rest waren ideeën die niet voldeden aan de criteria om in aanmerking te komen. Het is duidelijk dat deze criteria niet altijd goed werden begrepen. Waren ze te ingewikkeld? Te veel? Of slecht uitgelegd? Dit is iets wat we de volgende keer moeten verbeteren".

Uiteindelijk hadden verschillende projectindieners hetzelfde idee. Deze werden samengevoegd na contact met elk van hen.