Nieuws

Terug naar news

Gedeelde Begroting: meer dan 200 projecten voorgesteld!

 

De eerste fase van de gedeelde begroting was op 30 april om middernacht afgelopen. Op het platform nous.auderghem.be werden meer dan 300 projecten voorgesteld. Nu start de tweede fase: tot 31 augustus zullen de gemeentediensten alle projecten één voor één onderzoeken, de haalbaarheid ervan nagaan en ze begroten.

"Dit is een scharniermoment voor de gedeelde begroting", vertelt Marine Vande Pitte, coördinator Burgerparticipatie. "In de loop van de komende vier maanden zullen de gemeentediensten nagaan of de voorgestelde projecten beantwoorden aan de criteria en thema's die door de Inwonersvergadering zijn vastgesteld en of ze concreet uitvoerbaar zijn".

Bijna alle gemeentediensten zullen erbij betrokken zijn. "Dit is een enorme klus en we weten nu al dat bepaalde diensten er de handen vol aan zullen hebben, zoals de juridische dienst, de dienst openbare ruimte, de diensten milieu en cultuur". Na de haalbaarheidsstudie zullen de technisch en juridisch uitvoerbare projecten worden gebudgetteerd voordat ze de derde fase ingaan: de stemming door de inwoners, van 6 september tot 4 oktober.

 

Alle informatie