Nieuws

Terug naar news

Gedeelde begroting: stemming van 27 september tot 24 oktober!

 

Het succes is overweldigend! In totaal werden 367 projecten ingediend in het kader van de Gedeelde Begroting. Meer dan 1% van de Oudergemnaren heeft dus een idee ingediend.

Het gevolg: koortsachtige activiteit bij het gemeentebestuur, want elk voorstel moet onder de loep worden genomen. "De analyse van een project verloopt in drie fasen", vertelt Marine Vande Pitte, coördinatrice Burgerparticipatie. "Eerst gaan we na of het past binnen de thema's die door de Vergadering van de Inwoners zijn vastgesteld en of het voldoet aan de toelatingscriteria. Bij positief resultaat wordt het dossier doorgestuurd naar de bevoegde diensten voor een technische en juridische haalbaarheidsstudie. Daarna wordt het project begroot. Op basis van de eerste feedback wordt geschat dat 70 tot 100 projecten deze horde kunnen nemen en ter stemming kunnen worden voorgelegd aan de Oudergemnaren.” Bij niet-selectie zal de administratie uiteraard de redenen aan de projectbeheerder meedelen. "Eigenlijk stonden heel wat ingediende projecten reeds in de steigers. Zelfs indien ze de stemmingsronde niet halen, zullen die toch ook nog uitgevoerd worden."

Van 27 september tot 24 oktober kunnen alle Oudergemnaren vanaf 10 jaar stemmen op het platform wij.oudergem.be. Elke stemmer kan zoveel projecten kiezen als hij wil, totdat het totaalbedrag van de gedeelde begroting is bereikt, d.w.z. 520.845 euro.