Nieuws

Terug naar news

Gedeelde Begroting voor Oudergem : € 520.845 ter beschikking van de Oudergemnaren

 

Alle Oudergemnaren ouder dan 10 jaar kunnen tot 30 april een project voorstellen

Wie had nog nooit een idee om het leven in zijn wijk be­ter te maken, maar geen mid­delen om het te realiseren? Wel, voortaan kunnen Ouder­gemnaren hun wensen waarma­ken! De gemeente start immers met de "Gedeelde Begroting": een enveloppe van meer dan € 500.000 die jaarlijks ter beschikking wordt gesteld van de Oudergemnaren om nieuwe projecten te bedenken.

"De werking van de Gedeelde Begroting verloopt in vier fasen", vertelt Marine Vande Pitte, co­ördinatrice van de Participatie. "Om te beginnen stellen de Ou­dergemnaren projecten voor. De gemeentediensten bestuderen de haalbaarheid en plakken er een budget op. Daarna stemmen de Oudergemnaren voor hun fa­voriete projecten. Tot slot voert de gemeente ze uit."

Hoe verloopt dat concreet?

Inwoners van Oudergem kunnen tot 30 april een project voorstel­len op het online platform wij.oudergem.be. Verenigingen die in Oudergem actief zijn, mogen ook projecten indienen.

"Zelfs kinderen vanaf 10 jaar mogen een project voorstellen", voegt Marine Vande Pitte er enthousiast aan toe. "Klassen, jongerengroepen of jeugdbewe­gingen kunnen dus meedoen. En uiteraard zullen ze ook mogen stemmen."

Elk project mag tot € 165.000 kosten, btw incl. "We geven de Oudergemnaren dus de kans de zaken groot te zien!"

Om aanvaard te worden moet een project aan enkele eenvou­dige criteria voldoen. "Voor 2021 moeten ze onder een van de drie thema's vallen die door de As­semblee van de Inwoners zijn ge­kozen. Uiteraard moet het project in Oudergem gesitu­eerd zijn."

Vanaf 30 april beginnen de ge­meentediensten de voorstellen te analyseren. Degene die aan alle criteria voldoen, mogen naar de volgende fase: de stemming!

"In september mogen alle Ouder­gemnaren stemmen voor hun fa­voriete projecten. We zetten een grote campagne op touw en de projecten die de meeste stem­men halen, voert de gemeente vanaf 2022 uit."

Laatste fase: eind 2021 zal de Assemblee van de Inwoners het proces analyseren en verbeteren om te bepalen hoe de Gedeelde Begroting 2022 zal werken. "Van start tot finish zijn het dus de in­woners die over alles beslissen: zij stellen projecten voor, zij kiezen de projecten door te stemmen en zij bepalen via de Assemblee van de Inwoners de regels voor de ja­ren daarop."

Project voorstellen? https://wij.oudergem.be

 

waarom € 520.845?

De Gedeelde Begroting wordt elk jaar berekend op basis van het aantal in­woners, vermenigvuldigd met € 15. Op 1 januari telde Oudergem 34.723 inwo­ners. De Gedeelde Begro­ting 2021 is dus € 520.845. "Dat is net geen 10% van het investeringsbudget van de gemeente."

https://wij.oudergem.be

 

KALENDER GEDEELDE BEGROTING 2021

1 maart 2021 – 30 april 2021

  • Oproep tot projecten
  • Alle Oudergemnaars vanaf 10 jaar kunnen een project voorstellen op wij.oudergem.be

30 april 2021 – augustus 2021

  • Haalbaarheidsstudie
  • De gemeentelijke diensten bestuderen alle voorgestelde projecten. Degenen die aan de criteria voldoen, worden geselecteerd voor de volgende fase.

September 2021 – oktober 2021

  • Stem van de inwoners
  • Alle Oudergemnaars vanaf 10 jaar worden uitgenodigd om te stemmen. De projecten die de meeste stemmen krijgen, worden opgenomen in de gemeentelijke begroting van 2022, met een maximum van 520.845 €.

Januari 2022

  • Uitvoering van de projecten
  • Vanaf 2022 zullen de gemeentelijke diensten de “verkozen” projecten uitvoeren. De vooruitgang van elk project is te volgen op wij.oudergem.be

Maart 2022

  • Oproep tot projecten 2022
  • Het proces wordt hervat in 2022. Ondertussen zal de Inwonersvergadering de editie van 2021 hebben geëvalueerd en de thema’s voor de editie van 2022 hebben vastgelegd.

 

wij.oudergem.be:  stel zelf een project voor  in 15 min.

Een project voorstellen is doodeenvoudig!

Surf gewoon naar het online platform nous.auderghem.be en volg de aanwijzingen! Wie snel is, heeft aan 15 minuten genoeg. Voor complexere projecten staan heel wat hulpmiddelen klaar, zelfs een afspraak maken met deskundigen van de gemeente- diensten is mogelijk.

De volledige lijst met criteria waaraan een project moet voldoen, de kalender met de verschillende fasen en zelfs inspirerende idee- en: u vindt het allemaal op nous.auderghem.be! Projecten moeten uiterlijk tegen 30 april om middernacht ingediend zijn.

https://wij.oudergem.be