Nieuws

Terug naar news

Gemeente koopt 11 nieuwe woningen

Grondregie kocht twee woongebouwen aan, het eerste aan het Duchêneplein voor 1,1 miljoen euro, het tweede aan de Kouter voor 1,5 miljoen euro. Ze wordt tegelijkertijd eigenaar van de bibliotheek Transvaal.

"We breiden het woningenbestand verder uit", zegt de waarnemende burgemeester. "Met deze twee aankopen stijgt het aantal door de gemeente op de markt gebrachte middelgrote woningen van 113 naar 124".
Appartementen van Grondregie worden gehuurd onder de inkomensvoorwaarden voor middenklasse woningen, op basis van door het Gewest bepaalde toewijzingscriteria. Het gaat dus niet om sociale woningen. "We zijn één van de weinige gemeenten die dit soort aankoop kan doen. We kunnen geen druk uitoefenen op de markt. Maar gezien de moeilijkheden om betaalbaar te wonen, meen ik dat we alles moeten doen wat mogelijk is".