Nieuws

Terug naar news

Om het gendergerelateerd onveiligheidsgevoel te meten

 

Verkenningstochten voor een actieplan

Het is brandend actueel. Het Preventiehuis besliste een breed onderzoek te doen naar het gendergerelateerde onveiligheidsgevoel in de Oudergemse openbare ruimte. Een primeur zonder taboes of vooroordelen om oplossingen aan te reiken voor een fenomeen dat nog (te) weinig (h) erkend wordt.

Intimidatie op straat, seksisme maar ook netheid of openbare verlichting... De belemmeringen voor de bewegingsvrijheid van vrouwen in de openbare ruimte zijn een realiteit. Maar hoe die identificeren? En vooral: hoe die oplossen? "Samen met de dienst Gelijke Kansen hebben we besloten om een breed onderzoek te voeren dat moet leiden tot een hele reeks acties vanaf 2022", verduidelijkt Mélissa Goedgezelschap, interne evaluator bij het Preventiehuis. Op het menu: een open bevraging van de bevolking, verkenningstochten, een audit, opleidingen en tot slot een actieplan. "De verkenningstochten zijn een uitstekende tool om het grondgebied te analyseren: groepen vrouwen lopen door de straten en parken en maken een kritische evaluatie van de stedelijke omgeving. In dit stadium zijn we van plan ze te organiseren rond drie thema's: veiligheid, mobiliteit en gezelligheid.

Daarna volgt een analysefase om de kwetsbare zones te lokaliseren. "Wij kunnen niet vooruitlopen op de resultaten van dit onderzoek, maar afhankelijk van de resultaten van de audit zullen wij gerichte antwoorden geven, zoals de plaatselijke versterking van de rondes van de gemeenschapswacht of stedenbouwkundige ingrepen." De operatie start met de verspreiding van de vragenlijst in het 4de trimester van 2021.