Nieuws

Terug naar news

GPDO - openbaar onderzoek

Het college van Burgemeester en Schepenen deelt mee dat onderworpen wordt aan een openbaar onderzoek het ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en het milieueffectenrapport van 13 januari 2017 tot en met 13 maart 2017.

Technische verduidelijkingen of inlichtingen kunt u verkrijgen bij het gemeentebestuur. De documenten liggen er ter inzage op volgend adres : E. Idiersstraat 12, stedenbouw, 5de verdieping , alle werkdagen van 8u30. tot 11.30 u. en op donderdag, van 17u. tot 20.00 u. Gelieve u voor de technische verduidelijkingen te wenden tot de heer HERPIGNY of dames SNAPS en KUHN op maandag, van 8.30 u. tot 11.00 u., of na telefonische afspraak op het nr.: 02/676.48.50.

De documenten die onderworpen worden aan het onderzoek zijn eveneens beschikbaar op de website www.gpdo.brussels

Bemerkingen en bezwaarschriften dienen te worden gericht aan de regering, op volgend adres :

 

perspective.brussels

(Brussels Planningsbureau)

Territoriale strategie

Openbaar onderzoek - GPDO

Naamstraat, 59

1000 Brussel

uiterlijk op 13 maart 2017.

 

Indien nodig kunnen de bemerkingen of bezwaren voor deze datum mondeling worden meegedeeld bij de dienst stedenbouw-leefmilieu, volgens het hierboven vermelde uurrooster.