Nieuws

Terug naar news

Gratis bijles in juli en augustus

 

Oudergem lanceert een nieuw programma om leerachterstand weg te werken

 

Het gebrek aan informaticatools thuis, moeilijkheden om de ouders te bereiken of gewoon verslapte aandacht ... De wekenlange lockdown verscherpte de leerverschillen tussen de leerlingen en bevorderde de schoolmoeheid. Om hieraan te verhelpen zal de gemeente met eigen middelen van 13 juli tot 20 augustus bijlessen financieren .

Deze sleutelmaatregel van het gemeentelijk herstelplan na de coronacrisis is uniek qua opzet en omvang. " De zomercursussen staan open voor alle kinderen van de gemeentescholen en van de andere scholen, en zelfs voor kinderen en jongeren die hier geen school lopen ", verduidelijkt Bernard Mugrabi, pedagogisch raadgever van de gemeente. " Ze zijn bedoeld voor leerlingen van het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar. Om een idee te schetsen van de orde van grootte: we denken deze dienst te kunnen aanbieden aan zowat 250 leerlingen, verspreid over zes weken, tussen 13 juli en 20 augustus ."

De lessen zullen verzorgd worden door vrijwillige leerkrachten uit de gemeente en door animatoren van de huiswerkschool, specialisten in dit type van bijlessen. " Concreet betreft het themalessen van 75 minuten, aan een ritme van één sessie per dag gedurende vier dagen, van maandag tot donderdag. In de voormiddag voor leerlingen uit de lagere school, in de namiddag voor die uit het middelbaar ."

Na elke les krijgen de leerlingen een kleine huistaak als voorbereiding op de les van de volgende dag. " We moeten helder zijn. We willen de niveauverschillen tussen de leerlingen niet nog verder doen toenemen. Integendeel. Het is de bedoeling om net die kinderen te bereiken die reeds voor de lockdown leermoeilijkheden ondervonden, zodat ze de verworven kennis kunnen consolideren en alsnog de kennis kunnen verwerven die hen ontbreekt. Dankzij deze zomercursussen zullen ze zich bij de start van het nieuwe schooljaar in september meer op hun gemak voelen en sterker staan ."

Alles vindt plaats in de gebouwen van het IAPS (Institut Auderghemois de la Promotion sociale) op de Waverse Steenweg.

" Het IAPS biedt als voordeel dat het rechtstreeks verbonden is met het Centre Scolaire du Souverain, waar de kinderopvang en de zomerstages worden georganiseerd. Zo kunnen ouders des- gewenst de bijlessen combineren met een andere activiteit. In dat geval zullen de animatoren de kinderen begeleiden van het ene gebouw naar het andere ."

Het inschrijvingsformulier staat reeds online op de website van de gemeente. Goed om weten: u kunt uw kind inschrijven voor een of zelfs twee weken, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

 

Inschrijvingen: www.oudergem.be/CDPeleves