Nieuws

Terug naar news

Vervoert u goederen in Brussel? Sluit u dan aan bij onze Green Deal!

Bent u transporteur, leverancier of ontvanger van goederen in Brussel? Wilt u zich inzetten voor een duurzamere logistiek in het Gewest? Neem dan deel aan de Green Deal voor emissiearme logistiek met ambitieuze en concrete verbintenissen voor 2025.

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit lanceren een Green Deal (of ‘convenant') voor logistiek in Brussel. Het doel is de overgang naar een emissiearme logistiek in het Gewest te versnellen door de inzet van grote en kleine, private en publieke organisaties die actief zijn in de logistiek in Brussel.

Of u nu transporteur, leverancier of ontvanger bent van vervoerde goederen in Brussel en in verschillende activiteitensectoren (kleinhandel, voeding, bouw, e-commerce, enz.) of als u een dienst aanbiedt voor een duurzamere stadslogistiek: word partner van de Green Deal! Behalve dat u zich op eigen schaal voor het milieu zult inzetten, zult u ook profiteren van een positief imago binnen het Gewest en zult u contacten kunnen leggen met andere pioniers op het gebied van stadslogistiek.

De Green Deal, die deel uitmaakt van de strategie Shifting Economy, het mobiliteitsplan Good Move en de roadmap Low Emission Mobility van het Gewest, is opgesteld in overleg met de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, afdeling Goederenvervoer.

Wilt u meedoen en deel uitmaken van de Green Deal? Dan is hier het voorziene tijdschema:

  • Gelieve vóór 1 september 2022 uw belangstelling om lid te worden van de Green Deal kenbaar te maken via het onlineformulier: https://forms.office.com/r/gy13X7eS6U
  • September tot november 2022: bilaterale vergaderingen worden vastgelegd om de verbintenissen van de leden vast te stellen
  • Woensdag 7 december 2022: ontmoeting en netwerking tussen alle toekomstige leden van de Green Deal in Thurn en Taxis
  • Eerste kwartaal van 2023 : ondertekening van de Green Deal-overeenkomst door alle leden

Wenst u meer informatie over de doelstellingen van de Green Deal voor emissiearme logistiek en over de betrokken doelgroepen? Ontdek onze FAQ.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons dan via lowemissionmobility@environnement.brussels