Nieuws

Terug naar news

Hervorming van de gerechtelijke kantons: de federale regering ontneemt 190.000 Brusselaars hun toegang tot een nabijgelegen rechtscollege

Met het wetsontwerp dat ze op 13 oktober indiende, volhardt de regering in haar streven om het vredegerecht van Oudergem te sluiten. " Daarmee legt ze het advies van de twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel gewoon naast zich neer, hoewel zij met de nodige cijfergegevens aantonen dat de verdeling van het kanton Oudergem over Ukkel en Etterbeek op een echte ramp zal uitdraaien ", aldus de verontwaardigde reactie van Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester van Oudergem. Donderdag zal er een petitie met 1.300 handtekeningen aan de Kamer overhandigd worden.

Onlangs diende de federale regering een wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons in. Als dit wetsontwerp wordt goedgekeurd, dan zullen het vredegerecht van Oudergem en het bureau voor juridische bijstand hun deuren moeten sluiten.

" We begrijpen niet waarop de federale regering er zo op gebrand is om het vredegerecht van Oudergem te sluiten ", maakt Christophe Magdalijns, waarnemend burgemeester, zich boos. " Het is des te onbegrijpelijker, aangezien deze beslissing indruist tegen de criteria die de regering zelf naar voren schuift voor de reorganisatie van de gerechtelijke kantons ".

Deze incoherentie wordt ook zwart-op-wit aangetoond door de twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. In het advies dat zij uitbrachten over het wetsontwerp, stellen ze van mening te zijn dat " het behoud (van het vredegerecht) van Oudergem essentieel is ".

" Na eerst overwogen te hebben om Oudergem bij Sint-Pieters-Woluwe te voegen, wil de regering ons kanton nu verdelen over Ukkel en Etterbeek. De twee voorzitters van de rechtbank van eerste aanleg tonen nochtans aan de hand van de nodige cijfergegevens aan dat een dergelijke verdeling op een echte ramp zal uitdraaien en dat de Oudergemnaars, de Etterbekenaars, de Watermaal-Bosvoordenaars en de Ukkelaars – ofwel bijna 190.000 inwoners! – niet langer toegang zullen hebben tot een nabijgelegen rechtscollege! "

Bovendien houdt het wetsontwerp van de federale regering evenmin rekening met de nakende opening van het nieuwe CHIREC-ziekenhuis . Volgens de ramingen van de ziekenhuisraad zou de komst van het ziekenhuis tot ongeveer 300 dagvaardingen en rolstellingen extra per maand leiden, wat neerkomt op een verdubbeling van het huidige aantal dossiers. " We hebben dan ook geen sluiting maar net een versterking van het vredegerecht van Oudergem nodig ".

Binnenkort zullen er amendementen op het wetsontwerp ingediend worden en een petitie met bijna 1.300 handtekeningen zal aan het Parlement overhandigd worden. " We roepen de eerste minister bijgevolg op om de sluiting van het vredegerecht van Oudergem te herzien. Hij is zelf burgemeester van een gemeente die net als Oudergem 33.000 inwoners telt. Hij moet dus begrijpen, hoe belangrijk het vredegerecht voor de lokale samenleving en voor kwetsbare personen in het bijzonder wel niet is ".

Tot slot roept de gemeente Oudergem ook de minister van justitie op tot dialoog. " We weten dat de beslissing om over te gaan tot de sluiting deels verband houdt met een gebrek aan lokalen. Deze nabijheidsdienst is voor ons echter essentieel. Als het kan helpen om het vredegerecht open te houden, zijn wij bereid om lokalen ter beschikking te stellen ".

 

BIJLAGEN