Nieuws

Terug naar news

Het lokale hitteplan geactiveerd

 

Twee “Frisse” ruimetes en een telefonische permanentie

 

De gemeente  heractiveert  haar hitteplan. Een maatregelenpakket dat dit jaar rekening zal houden met de bijzondere sanitaire maatregelen.

Het centrale punt van dat hitteplan is een telefonische permanentie in het Preventiehuis, die van 8 tot 14 uur zal bemand zijn. " Aarzel vooral niet om te bellen indien u ongemak ondervindt ", benadrukt Jean Noël, de verantwoordelijke van het Preventiehuis. " Naargelang de aard van uw oproep zal de boodschap worden overgemaakt aan de geschikte dienst. Een huishoudhulp, een maatschappelijk werker of eventueel een opvoeder kan eens langskomen om water te brengen en de situatie te bekijken ."

Op warme dagen is de primordiale rol van de naaste omgeving bepalend, zeker dit jaar. " We roepen de families, maar ook vrienden en buren op om deze zomer bijzonder alert te zijn, want sommige bejaarden schuwen het contact en hebben angst om hun woning te verlaten omwille van het coronavirus. Het is belangrijk om regelmatig poolshoogte te nemen ."

Bij grote hitte worden ook twee "frisse" ruimtes ter beschikking gesteld, van 11 tut 16 uur, de ene in de zaal Les Paradisiers, de andere in die van La Houlette. " Deze twee ruimtes zijn voorzien van toestellen voor airconditioning, wat toelaat om de temperatuur er fris en aangepast te houden ", verduidelijkt Vincent Libert, de secretaris-generaal van het OCMW. " Idealiter vragen we de mensen die van deze ruimtes gebruik willen maken om ons vooraf te verwittigen van hun komst. Dit omwille van de praktische organisatie maar ook uit voorzorg, want bij afwezigheid kunnen we de familie op de hoogte brengen zodat ze zich ervan kunnen vergewissen dat alles in orde is ."

Elke Oudergemnaar van boven de 80 zal een brief krijgen met uitleg over deze maatregelen.

 

De te noteren telefoonnummers zijn 02/435.26.00 voor de Preventiedienst   en  02/435.26.06 of 02/435.26.05 voor de "frisse" ruimtes .