Nieuws

Terug naar news

Het nieuwe College en de nieuwe Gemeenteraad

 

Het nieuwe College 

Naast de burgemeester, telt het college 7 leden. Voor de tweede legislatuur op rij, is er ook een zogenaamd 'boventallige', Nederlandstalige schepen.

Tijdens de zitting van 6 december 2018 stelde de gemeenteraad Didier Gosuin als burgemeester aan. Aangezien die gewestelijk minister is, wordt hij automatisch 'verhinderd' burgemeester. Eerste schepen, Sophie de Vos, is 'waarnemend burgemeester'.

Het college in Oudergem mag  de jongste schepen van Brussel verwelkomen. Eloïse  Defosset (27 jaar) is bevoegd voor Burgerlijke Stand, Bevolking, Europese Aangelegenheden, Sport en Evenementen. Ook Elise Willame, Florence Couldrey en Lieve Jorens zijn

nieuwkomers. Er werden nieuwe bevoegdheden toe- gewezen: Participatie, Huisvesting en Dierenwelzijn.

 

De nieuwe Gemeenteraad 

De gemeenteraad in Oudergem bestaat uit 31 verkozenen: de 8 leden van het schepencollege en 23 raadsleden. Tijdens de meest recente gemeenteraadsverkiezingen gingen 19 zetels naar Lijst van de Burgemeester, 8 naar Ecolo-Groen, 2 naar MR-OpenVLD, 1 naar

de PS en 1 naar Liste Citoyenne 1160.

De meerderheid  beschikt  over 27 verkozenen. Lijst van de Burgemeester en Ecolo-Groen zetelen samen in de meerderheid. Woordvoerders zijn Didier Molders voor Lijst van de Burgemeester, Vincent Molenberg voor Ecolo-Groen, Jérémy Van Gorp voor MR

OpenVLD, Vanessa Rigodanzo voor de PS en Nathalie Wyns voor Liste citoyenne 1160.

De gemeenteraad wordt voorgezeten door Christophe Magdalijns.