Nieuws

Terug naar news

Houtverkoop 2023

 

Leefmilieu Brussel (LB) organiseert jaarlijks een openbare houtverkoop, volgens de regels van het boswetboek van 1854.  De gehamerde bomen worden door de bosdienst aangeduid in de verschillende door LB beheerde bosgebieden (Zoniënwoud, bos van Ukkel en bos van Jette).  Vervolgens worden ze per lot verkocht aan bosexploitanten (of aan particulieren voor kleine brandhoutloten) die verantwoordelijk zijn voor het vellen en bewerken van de bomen en het afvoeren van het hout uit het bos onder toezicht van de boswachter, buiten de periode van 1 april tot 15 augustus (broedperiode van de vogels).

Dit jaar vond de verkoop plaats op 20 oktober.  Er waren 8 loten (waaronder één windvallot (bomen die door de wind omgewaaid werden) met in totaal 2.169 bomen en een totaal volume van 3.023m³)

Deze vellingen worden uitgevoerd in het kader van het beheerplan van het Zoniënwoud dat door de Regering goedgekeurd werd.  De boswachters voorzien elk jaar dunningen in 200ha bos.  Dit gebeurt ‘s winters, wanneer de bomen hun bladeren verloren hebben en hierdoor de eventuele concurrentie zichtbaar is.  

Leefmilieu Brussel communiceert over de vellingen via de media, de website en via aanplakborden op het terrein. Er wordt een terreinbezoek georganiseerd op 14 november om de loten aan de verenigingen voor te stellen.