Nieuws

Terug naar news

Vacature - OCMW - Directeur/Directrice van een rusthuis

 

Het OCMW is op zoek naar een directeur/directrice van een rusthuis voor de Residentie Koningin Fabiola.

 

Residentie Koningin Fabiola is een gemengd rust- en verzorgingstehuis, d.w.z. een ROB (Rustoord voor Bejaarden) én een RVT (Rust- en Verzorgingstehuis), gelegen in een groen park aan de rand van het Zoniënwoud. Het is dus een plek voor wonen én zorg.

Onze instelling biedt zijn bewoners een nieuwe thuis die beantwoordt aan hun behoeften in een vriendelijke, familiale sfeer en een omgeving die is ingesteld op hun hulpbehoevendheid.

De bewoners worden omkaderd door meerdere teams: het verzorgend personeel (coördinerende arts, verpleegkundigen, verzorgingsassistenten, maatschappelijk werker, fysiotherapeuten, ergotherapeut, logopedist, psychomotorisch therapeut en een referentiepersoon voor dementie), het onderhoudspersoneel, het keukenpersoneel en tenslotte het administratief personeel. Allen hebben aan de bewoners iets bij te dragen en teamwerk is voor ons een sleutelwoord. Met zijn allen zijn we deel van een keten en elke werknemer is daarin een essentiële schakel.

Ons tehuis is erkend voor 74 bedden: 49 ROB en 25 RVT.

 

In te vullen vacature

Directeur/Directrice RVT AH6

De directeur/directrice van het rust-en verzorgingstehuis is verantwoordelijk voor een optimaal financieel, administratief en organisatorisch beheer.

Hij/zij voert het algemene beleid uit van het OCMW voor de 3e en 4e leeftijd, stelt het leefproject op van het rust- en verzorgingstehuis, voert dit uit en evalueert het. De Directeur/Directrice vertegenwoordigt het Bestuur en staat in voor de naleving van de wetgeving, de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid van de inwoners en hun families.

 

De verantwoordelijke van de algemene diensten is onder meer belast met volgende specifieke opdrachten:

 • het vertegenwoordigen van de instelling en het OCMW naar buiten toe en bij de overheden;
 • het bepalen, opvolgen en coördineren van de doelstellingen in overeenstemming met de algemene beleidsnota, dit in samenwerking met de verschillende entiteiten van het Rust- en Verzorgingstehuis;
 • het personeelsbeheer voor wat betreft de organisatorische behoeften, communicatie, opleiding, samenwerking, evaluatie, aanwerving, planning, absenteïsme, werklast en motivatie;
 • het financiële beheer van de personele en materiële middelen, het optimaliseren van subsidies, het opstellen en opvolgen van de begroting, het verzorgen van de relatie met leveranciers, het voorraadbeheer, de ontwikkeling van beheersindicatoren voor huishoudelijke uitgaven zowel als inkomsten (subsidies en inkomsten uit diensten), het optimaliseren van de bezettingsgraad van de instelling en het plannen van de investeringsbehoeften
 • de relatie met de bewoners en hun familieleden (leefproject, naleven van rechten en vrijheden, psychologische, emotionele en sociale ondersteuning, communicatie, partnerschappen);
 • het naleven van de geldende wetgeving en normen van het rust- en verzorgingstehuis op administratief, personeels-, kwaliteits-, financieel, technisch en sanitair vlak ;
 • het naleven van de gezondheids- en veiligheidsnormen van de instelling in samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming, de coördinerende arts en de bevoegde overheden.

 

Profiel:

 • U hebt minstens 5 jaar ervaring in een directiefunctie of als teamverantwoordelijke in een zorgomgeving.
 • U hebt affiniteit met de RVT-sector en zijn publiek.

 

Gevraagde opleiding:

 • U hebt een universitair diploma of gelijkwaardig.
 • U hebt een opleiding gevolgd tot directeur van een ROB/RVT bij Espace Formation EFP, of hebt een masterdiploma in het management en het beleid van de gezondheidszorg met focus op het beheer van zorginstellingen + een attest van voltooiing van een vorming in kennis die relevant is voor het beheer van een woon- en verpleeghuis voor ouderen (document afgeleverd door de GGC).

 

Gewenste vaardigheden:

 • U kunt een team beheren.
 • U kunt het werk organiseren.
 • U bent assertief.
 • U hebt zin voor initiatief.
 • U bent flexibel.
 • U kunt delegeren.
 • U hebt een strategische visie en impact.
 • U beschikt over besluitvormingscapaciteiten.
 • U kunt tijd, geld en middelen beheren.
 • U kunt een netwerk opbouwen.

 

Interesse?

Stuur uw cv, een motivatiebrief en een kopie van de gevraagde diploma's en getuigschriften naar jobs@ocmw-oudergem.brussels met vermelding van de functietitel: Directeur/Directrice van een rust- en verzorgingstehuis

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 31/03/22