Alle news

02/03

Max. 20 leerlingen per klas

Naar uitgekeken door sommigen, gevreesd door anderen, nieuw schooljaar begint! Gemeentelijke lagere school bijna klaar. Met nog dit jaar klassen met niet meer dan 20 leerlingen.

Op 1 oktober 2018 telden de gemeentescholen in Oudergem 1324 leerlingen. Een cijfer dat ongeveer gelijk zal liggen voor het nieuwe schooljaar 2019/2020. Wat betreft onderwijsmiddelen, "bestaat het onderwijzend personeel uit 75 voltijdequivalenten", legt de schepen van Onderwijs uit. "Zestien van deze arbeidsplaatsen worden direct gefinancierd door de gemeente,  wat ruim boven het gemiddelde ligt". Resultaat? Oudergem kan zich de weelde veroorloven om klassen met 20 leerlingen te bieden, behalve in de Pré des Agneaux (22 leerlingen per klas).

"Als we kijken naar renovaties, bijkomende leerkrachten en aankoop van apparatuur, is Ouder- gem, na Brussel-Stad, de tweede gemeente die zoveel investeert  in onderwijs", benadrukt de burgemeester. "En dat is niet nieuw. De gemeente investeert nu al ongeveer dertig jaar massaal in haar schoolinfrastructuur alsook in vernieuwende pedagogische methoden". Door het inzetten van vorderingsboekjes, monitoring van leerprocessen, een orthopedagoge en taalbaden voldoen  de scholen in Oudergem al sinds enkele jaren aan de meeste normen opgenomen in het "Pacte d'excellence" voor de toekomst.

Ander specifiek kenmerk van de 4 gemeentelijke basisscholen bestaat erin dat ze elk hun eigen educatief project ontwikkelen: Cirquétudes in het Scholencentrum Souverain, taalbad Nederlands in de Pré des Agneaux, kunst bij Les Marronniers en ecoburgerschap in Blankedelle. Heel wat mogelijkheden die het dagelijks leven makkelijker maken aldus de burgemeester. "Een gediversifieerd schoolaanbod betekent voor de Oudergemse ouders het geluk vinden dicht bij huis. Indirect zorgt dit voor minder tijdverlies onderweg, minder stress en dus meer tijd voor het gezin". Wat ons dagelijks leven een stuk eenvoudiger maakt.

 

10 nieuwe interactieve whiteboards

Interactieve whiteboards worden de norm in Oudergemse gemeentescholen. Dit jaar krijgen ze er 10 nieuwe generatie whiteboards bij, wat hun totaal op 28 brengt. Ter herinnering, via deze whiteboards kan informatie van een computer worden doorgestuurd waarbij ze worden bediend als een touchpad.