Alle news

21/04

Migratiecrisis : Oudergem Draagt Zijn Waarden Uit Samen Met 11.11.11

Op 2 maart heeft de gemeenteraad de motie " Gastvrije gemeente " aangenomen waarin het voornemen werd bevestigd om te strijden voor meer gerechtigheid voor migranten. " De bedoeling van de motie is niet om zich voor of tegen migratie uit te spreken " vertelt de schepen van Cultuur. " We willen er enkel aan herinneren dat er niet onderhandeld wordt over humanitaire beginselen. We dienen deze kwetsbare personen, ongeacht hun traject of statuut in verband met hun asielaanvraag, op een waardige manier op te vangen. Het is een kwestie van waarden die volop door Oudergem worden uitgedragen. Een bewijs daarvan is de unanimiteit rond de stemming in de gemeenteraad "

 

De motie is het resultaat van nauwe samenwerking met de ngo Oudergem 11.11.11. " Sinds de stemming hebben we gekeken hoe we, op ons niveau, mee aan een oplossing kunnen werken voor het migratiedrama. Concreet wachten we vandaag op het akkoord van het Onthaalbureau voor nieuwkomers om de opleiding in verband met het integratietraject binnen de lokalen van het IAPS te kunnen organiseren ". Deze opleiding, bedoeld voor migranten van wie de asielaanvraag is goedgekeurd, richt zich op het aanleren van de taal en wil kennis bijbrengen over de Belgische culturele, institutionele en juridische context.

Motie "Gastvrije gemeente" (01/03/2018)