Nieuws

Terug naar news

Mobiele camera's om vandalisme op te sporen

Sinds begin dit jaar werden in Oudergem een aantal 'netheidscamera's' geïnstalleerd. Daarmee binden we de strijd aan tegen zwerfvuil en hondenpoep.

Vanaf het eerste semester van 2019 zal de gemeente mobiele camera's inzetten om vandalisme tegen te gaan. Er werd een lijst met 27 kwetsbare locaties opgesteld. De camera's zullen regelmatig worden verplaatst. 'We rekenen op een ontradend effect' , stelt schepen van Openbare Ruimte Bruno Collard. 'Toch passen ze ook in een re- pressief beleid: de camera's maken een nauwkeurige identificatie van de overtreders en hun voertuigen mogelijk .' Op basis van de informatie in real time, kunnen agenten ter plaatse gaan om inbreuken vast te stellen. En de schepen stelt iedereen gerust: 'Bij het inzetten van de camera's wordt de privacy nauwgezet beschermd.'

Het algemeen politiereglement verbiedt sluikstorten en verplicht hondeneigenaars om de uitwerpselen van hun dieren op te ruimen. 'Naar aanleiding van die maatregel herin- neren we de inwoners er ook aan dat we beschikken over een containerpark, een ophaaldienst voor grof vuil en meer dan 50 hondenweides in de hele gemeente. ' Ter herinnering: voor vandalisme worden boetes tot €350 geïnd.