Nieuws

Terug naar news

Nieuw gewestelijk : Mobiliteitsplan heel wat gevolgen voor Oudergem

 

Openbaar onderzoek van 17 juni tot 17 oktober

 

Rond GoodMove , het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan 2020-2030, wordt tussen 17 juni en 17 oktober 2019 een openbaar onderzoek gevoerd. Een hele uitdaging voor de toekomst van de Brusselaars met grote implicaties voor de Oudergemnaars.

GoodMove is de naam van het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan. Tegen 2030 wil dat een aantal doelstellingen halen: het gebruik van de auto met 24 % doen dalen, het aantal verplaatsingen met de fiets verviervoudigen en het aanbod aan openbaar vervoer aanzienlijk uitbouwen.

Naast die algemene doelstellingen huldigt GoodMove een aantal principes die op lokaal vlak een behoorlijke impact zullen  hebben.  ' Aan GoodMove zijn voor onze gemeente belangrijke  uitdagingen  verbonden. De Oudergemnaars moeten zich degelijk informeren en aan het openbaar onderzoek meewerken ', vindt waarnemend burgemeester.

GoodMove voorziet met  name  in de herkwalificatie van E411 en het Herrmann-Debroux viaduct; de aanleg van een ontradende parking voor wie de stad wil betreden; en de verlenging van tramlijn 8 tot aan het Adeps-sportcentrum. Minder spectaculair: sommige gewestwegen worden wijkwegen, en dat heeft belangrijke gevolgen.

 

Het GoodMove-plan kan online worden ingekeken, evenals op het gemeentehuis. Opmerkingen moeten het Gewest vóór 17 oktober bereiken .