Nieuws

Terug naar news

Nieuw medisch centrum voor perinatalogie

Oudergem telt niet minder dan 15 medische centra. Achter het Chirec bevinden zich verspreid over de gemeente diverse gespecialiseerde of generalistische centra.

Aan deze lijst moet nu LiOde worden toegevoegd, een medisch en paramedisch centrum aan de Vorstlaan dat zich richt op perinatale zorg, alles wat te maken heeft met het welzijn en de gezondheid van de pasgeborene en zijn gezin. Het team is multidisciplinair en telt gynaecologen, kinderartsen en een huis- arts alsook een paramedische pool met kinesisten, osteopaten, een vroedvrouw, een lactatiekundige, een haptonoom en een ouderschapsbegeleidster.

"Sinds enkele jaren schept Oudergem bijzonder gunstige voor- waarden voor het aantrekken van kwaliteitsvolle medische diensten", aldus de dienst Gezondheid. "We denken uiteraard aan het Chirec, maar er is ook het gezondheidshuis van Oudergem, een eerstelijnscentrum waar de dienstverleners aan een forfaitair bedrag werken. Enkele jaren geleden moesten Oudergemnaars hun gemeente verlaten om zich te laten behandelen. Dat is nu niet langer het geval en de komst van LiOde vervolledigt dit aanbod in de buurt."