Nieuws

Terug naar news

Onroerende voorheffing 2021 gestart!

 

Deze week is Brussel Fiscaliteit gestart met de verzending van de eerste aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing van 2021.

De verzendingen worden over meerdere maanden gespreid. Als sommige eigenaars hun aanslagbiljet wat later ontvangen, is dat normaal.

 

Wat verandert er in 2021?

MyTax

Via het digitale platform MyTax kunnen eigenaars hun onroerende voorheffing van thuis uit beheren.

In een klik kunnen ze:

  • hun aanslagbiljetten bekijken;
  • online betalen en betaalplannen aanvragen;
  • hun aanvragen online indienen en opvolgen;
  • hun profiel beheren.

Binnen enkele weken wordt het platform uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten voor meer online gebruiksgemak.

Meer info op www.mytax.brussels.

 

Betaaltermijn

In tegenstelling tot 2020 wordt de betaaltermijn dit jaar niet verlengd. Dit was een uitzonderingsmaatregel om door de coronacrisis getroffen rechtspersonen en gezinnen te steunen.

Voor 2021 geldt dus opnieuw een termijn van twee maanden en zeven dagen om de aanslagbiljetten te betalen. 

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen echter onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel of afbetalingsplan krijgen.

Een aanvraag indienen kan via www.mytax.brussels.

 

Premie BE HOME en gemeentelijke premies

De premie BE HOME bedraagt voortaan € 132. Zoals elk jaar wordt deze automatisch afgetrokken van de onroerende voorheffing 2021 voor eigenaars die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

De premie wordt, net als de premie BE HOME, automatisch afgetrokken van de onroerende voorheffing.

Meer info op https://fiscaliteit.brussels/premie-be-home.

 

Verminderingen

Een vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend onder bepaalde voorwaarden. Onder meer als een gezin op 1 januari samengesteld is uit minimum 2 kinderen die gedomicilieerd zijn in het onroerend goed én recht geven op kinderbijslag.

Let op: Vanaf 2020 mogen enkel eigenaars de verminderingsaanvraag voor huurders indienen.

Een verminderingsaanvraag onmiddellijk indienen kan via www.mytax.brussels.

 

FAQ en Chatbot

Wie bijkomende vragen heeft, kan terecht bij de FAQ en chatbot op MyTax.

Onze diensten zijn ook bereikbaar via de andere communicatiekanalen: https://fiscaliteit.brussels/nl/contact.