Nieuws

Terug naar news

Ontwerp van het Quiet.Brussels plan

 

Het ontwerp van het Plan voor Preventie en Bestrijding van Geluidshinder en Trillingen in een stedelijke omgeving (of PLAN QUIET.BRUSSELS), evenals het milieueffectenrapport, wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen volgens de Ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving en de Ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 OKTOBER 2018 tot 15 DECEMBER 2018.

Het ontwerp van het QUIET.BRUSSELS PLAN en het milieueffectenrapport kunnen worden gedownload op  www.leefmilieu.brussels/quietbrussels.

Tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek zijn de documenten raadpleegbaar op de dienst Stedenbouw/Leefmilieu van de gemeente Oudergem (Emile Idierstraat 12, 5 de verdieping), van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en donderdag van 17u00 tot 20u00.

Alle opmerkingen en suggesties moeten worden meegedeeld ten laatste op 15 december 2018 :

  • per post aan: Leefmilieu Brussel  – QUIET.BRUSSELS PLAN – Thurn & Taxis site – Havenlaan 86C/3000 – 1000 Brussel ;
  • per email aan: quietbrussels@leefmilieu.brussels .

 

Kopieën van jullie opmerkingen en suggesties kunnen ook aan het College van Burgemeester en Schepenen worden meegedeeld.