Nieuws

Terug naar news

Onuitgegeven maatregelen om handelaars te ondersteunen

 

De buurtwinkels worden zeer hard getroffen door de crisis. Sommige sloten meer dan drie maanden lang, zonder of met zo goed als geen inkomsten. Intussen bleven de facturen toestromen ... Binnen het wettelijk kader van zijn werking besloot de gemeente twee maatregelen te nemen om snel cash geld te kunnen vrijmaken: het terugbetalen van de onroerende voorheffing en het afschaffen van de taks op uithangborden overeenkomstig het aantal maanden sluiting.

" Voor de gemeentelijke financiën is dit een krachtige maatregel ", benadrukt Thomas Moreau van de juridische dienst. Om snel en efficiënt extra ademruimte te verschaffen, werden twee hefbomen uitgekozen. " Allereerst gaan we een deel van de onroerende voorheffing van 2019 terugbetalen. Het bedrag zal in verhouding tot het aantal maanden sluiting bepaald worden, met een interpretatie in het voordeel van de aanvrager. Dit wil zeggen dat indien een handelaar verplicht was om zijn commerciële activiteiten te stoppen op 18 maart, hij het volledige maandbedrag zal terugbetaald krijgen. Hetzelfde geldt voor de maand van heropening. Dit bedrag belandt in de financiële werkingsmiddelen en zal dus meteen beschikbaar zijn. " Aanvragen moeten rechtstreeks gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen. " Alle handelaars zullen een verklarend schrijven ontvangen met een terugbetalingsformulier. Wie dit wenst, kan deze aanvraag ook online doen via de website van de gemeente. "

Wat de taks op uithangborden betreft, is het mechanisme nog eenvoudiger. " Aangezien het hier om een gemeentelijke taks gaat die eenmaal per jaar wordt ingevorderd, zal de belastingvermindering plaatsvinden op het moment van inning. Net zoals bij de onroerende voorheffing, zal die berekend worden op basis van het aantal sluitingsmaanden van de handelszaak. De omvang van de maatregel varieert, aangezien de handelszaken die verplicht waren langer te sluiten sterker ondersteund worden. " Noteer dat de taks op terrassen niet zal worden terugbetaald. Niet verwonderlijk: deze taks werd twee jaar geleden reeds afgeschaft.