Nieuws

Terug naar news

Opleiding voor kinderverzorgsters

 

De gemeente Oudergem organiseert, in samenwerking met het IAPS (Institut Auderghemois de Promotion Sociale) en de Mission Locale d'Etterbeek, vanaf september 2021 een opleiding voor kinderverzorgsters.

De kinderverzorger is een beroepskracht die buiten de schooltijd kinderen opvangt en verzorgt, en die tot taak heeft kinderen van 0 tot 12 jaar in collectieve opvangstructuren en/of in een gezinssituatie een stimulerende en bevredigende aanwezigheid te bieden, en een opvoedkundige rol te vervullen met inachtneming van de waarden en het opvoedingsproject van de ouders en de structuren waar zij werkzaam zijn

 

Onze opleiding begint op 6 september 2021 en eindigt eind augustus 2022

 

Het vervolg van de opleiding is afhankelijk van de inschrijving en het slagen van een vooropleiding van 6 tot 17 september van 9.00 tot 17.00 uur .

 

Voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn bij Actiris als werkzoekende
 • In het bezit zijn van een schone verklaring van goed gedrag model 2
 • Maximum studieniveau: het getuigschrift van secundair hoger onderwijs
 • Een goed niveau van mondelinge en schriftelijke Franse taal hebben:
  • De hoofdgedachten van de tekst identificeren
  • Beantwoord de vragen alleen aan de hand van de verzonden tekst
  • Denk kritisch over de tekst
  • Gebruik de basisregels van de Franse zinsbouw
 • Slaag voor de testen en het motivatiegesprek

 

Informatie en inschrijving:

 • 0490/13.86.64
 • 02/626.15.51

 

 

 

Artikel Oudergemnaar 119

Na het pilootproject van 2018 hebben het Oudergems Instituut voor Sociale Promotie (OIPS) en de dienst Werkgelegenheid van de gemeente beslist een nieuwe opleiding kinderhulp op te starten. De eerste sessie begint op 6 september.

"Kinderopvang is een veelbelovende sector op de arbeidsmarkt", stelt Fabienne Diez, verantwoordelijke van het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, "De vraag is groot en er zijn tal van mogelijkheden: van opvang thuis, via tewerkstelling in crèches of voorschoolse opvang, tot kleuterscholen en buitenschoolse opvang."

De opleiding duurt een jaar, waarvan 16 weken praktijkopleiding." Alle stages zullen plaatsvinden in de gemeentelijke kinderopvang en de speelpleinwerking van Oudergem. Opzet is om allereerst te beantwoorden aan de plaatselijke vraag. Een uitgelezen kans voor kandidaten om hun motivatie en vaardigheden te bewijzen aan potentiële werkgevers."

De dienst Werkgelegenheid volgt de kandidaten en hun integratie in het beroepsleven op. Na de opleiding krijgen de kandidaten de kans een aanvullende opleiding te volgen om een getuigschrift hoger secundair onderwijs te behalen.

"Na de pilootfase hadden alle gediplomeerden een job. Met deze opleiding beogen we niet enkel bekwaamheid maar ook plaatselijke tewerkstelling." Een dubbel voordeel dat heel wat kandidaten zou moeten aanspreken.

Info: www.iaps.be