Nieuws

Terug naar news

Oudergem 21: samenwerkingsworkshops en vragenlijsten


Agenda 21 is een actieplan voor de 21ste eeuw. Het werd aangenomen door 178 landen. Oudergem heeft beslist om het op lokaal vlak toe te passen via het project "Oudergem 21". Daartoe testen de gemeente en het OCMW een nieuw participatief proces uit. Dit moet de Oudergemnaar toelaten actief en zonder omwegen betrokken te zijn bij keuzes omtrent het lokale leven.

Een jaar geleden besliste Oudergem een lokale agenda 21 in te voeren. "Een agenda 21 is een actieplan dat bepaalt wat we gaan doen inzake economisch, sociaal en ecologisch beleid om de gemeente een logica van duurzame ontwikkeling te laten volgen", legt de schepen voor Duurzame Ontwikkeling uit. "Met Oudergem 21 gaan we dus een geheel van projecten definiëren die rechtstreeks impact zullen hebben op onze leefomgeving en ons samenleven. Dit belangt elke Oudergemnaar aan en dus vonden we dit een gedroomde kans om een nieuw beleidsmodel uit te testen".

Concreet zullen alle documenten online gepubliceerd worden en zal een groot deel van het proces via internet verlopen. Elke Oudergemnaar ouder dan 15 kan meedoen, met twee niveaus van betrokkenheid. Wie een beetje tijd wil investeren en met andere Oudergemnaars van gedachten wil wisselen, kiest voor de burgerworkshops." Zo zijn er drie. De deelnemers buigen zich eerst over de stand van zaken die in 2016 werd opgesteld en die online staat. Vervolgens worden ze gevraagd hun ideeën te delen en te bespreken, om uiteindelijk doelstellingen en acties voor de komende jaren uit te werken".

Wie een wat minder intense betrokkenheid wenst, kiest voor de vragenlijsten. "Na elke workshop kunnen zij die opteren voor deze formule van digitale participatie bijdragen aan de discussie door een formulier in te vullen dat hen persoonlijk zal worden toeges-tuurd. Al deze bijdragen worden door een onafhankelijk bureau samengevat en voorgesteld op een openbaar event in het cultureel centrum". De gekozen acties dienen vervolgens voor de uitwerking van het definitieve plan, in de loop van 2018.

"We moeten onze democratie heruitvinden. Haar meer participatief en inclusief maken", besluit de burgemeester. "Met Oudergem 21 willen we iets nieuws uitproberen om de Oudergemnaar actief te laten meewerken aan de toekomst van Oudergem. Het resultaat moet geanalyseerd worden, maar als het succesvol is, is het zeker onze bedoeling dit proces opnieuw toe te passen."

 

Om deel te nemen aan Oudergem 21:

  1. surf naar www.oudergem.be/a21
  2. kies hoe je wil deelnemen: workshop of vragenlijsten.
  3. vul het inschrijvingsformulier in


Opgelet voor de uiterste inschrijvingsdatum: 22 september 2017 . Alle info over Oudergem 21 en het participatieve proces vind je ook hier : www.oudergem.be/a21