Alle news

19/04

Oudergem bouwt de eerste sociale woningen voor begeleid wonen voor senioren.

Aan de Herdersstaflaan in Oudergem wordt een nieuw gebouw opgetrokken met sociale appartementen voor “begeleid” wonen voor senioren. Het concept werd ontleend aan een serviceflat dienstencentrum en zal een publiek alternatief bieden voor het woonzorgcentrum.
Het nieuwe gebouw met vijftien appartementen, een restaurant, verzorgingslokalen en een noodoproepsysteem wordt met eigen middelen gefinancierd door de sociale woning maatschappij “Zoniënrand” (En Bord de Soignes). De opening is voorzien in de lente van 2018.

Dit gaat over zo lang mogelijk zelfstandig leven, ondersteund door een dienstverlening die aangepast is aan de leeftijd… Er bestaat reeds een uitgebreid en divers privé serviceflat aanbod, maar geen enkel publiek initiatief in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Daardoor is opname in een woonzorgcentrum het enige alternatief voor sociale woningbewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen… Dikwijls komt die opname dan ook te vroeg.

“Iedereen leeft gewoon langer” zegt Christophe Magdalijns, dienstdoend burgemeester. (Lijst van de burgemeester Défi) “maar de enige oplossing die sociale woning maatschappijen bieden om de vergrijzing van hun bewoners op te vangen is opname in een woonzorgcentrum. Dat is vandaag niet langer voldoende noch aangepast aan de noden. In Oudergem willen we de ontwikkeling van een tussenliggend aanbod aanmoedigen, een aanbod dat beter afgestemd is op de nieuwe noden van onze senioren. We slaagden erin investeringen aan te trekken en in 4 jaar werden niet minder dan drie privé serviceflat residenties geopend. Vandaag creëren we het eerste publieke alternatief in de Brusselse regio.”      

In de vijf verdiepingen tellende nieuwbouw worden in totaal vijftien verblijven gebouwd die zullen aanleunen bij de sociale woningen van de Herderstaflaan: elf studio’s en vier appartementen met een slaapkamer. Elk onderkomen heeft een kitchenette en zal beantwoorden aan alle PBM normen.   

De bewoners zullen kunnen kiezen tussen dienstverlening en autonomie in functie van hun behoeften en wensen.

De gelijkvloerse verdieping wordt ingericht voor diverse diensten als kinetherapie, dokters en verpleegkundigen, sociale assistenten van het OCMW en een gemeenschappelijke keuken en een restaurant. “Dit wordt het derde Oudergemse sociale restaurant” legt Véronique Artus uit, voorzitster van het OCMW. (Lijst van de burgemeester Défi). Dat restaurant zal op dezelfde manier werken als “Les Paradisiers” en zal toegankelijk zijn voor alle buurtbewoners. De maaltijden zullen door een externe dienstverlener worden aangeleverd en ter plaatse afgewerkt.”

Op de eerste verdieping komen de burelen van de nieuwe sociale woning maatschappij “Zoniënrand” (En bord de Soignes) die ontstond na de opslorping door de Oudergemse maatschappij voor sociale Woningen van de sociale woning maatschappij van Sint-Pieters-Woluwe en de maatschappij “Stad en Bos” van Watermaal-Bosvoorde.

“Een aantrekkelijke herhuisvestingsoplossing… als alternatief voor een opname in een woonzorgcentrum.”

Restaurant of zelf koken, medische permanentie of naar de eigen huisarts, verpleegdienst of zelf naar de apotheek… De bewoners zullen zelf kunnen kiezen tussen de aangeboden dienstverlening of zelfstandig leven, in functie van hun eigen wensen en noden. Een noodoproepsysteem zorgt voor snelle hulp in geval van ongeval of gezondheidsprobleem.

“Tot vandaag hadden we, ook voor een bewoner die slechts een klein deel van zijn/haar zelfredzaamheid diende in te leveren,  geen andere mogelijkheid dan een opname in het woonzorgcentrum.” Legt Michel Colot uit die als voormalig voorzitter van de Oudergemse sociale woning maatschappij de trekker is van het project. Dat is erg jammer want meestal zijn deze mensen wel nog in staat om alleen te leven op voorwaarde dat een aantal aangepaste diensten bereikbaar worden. Met deze vijftien woningen kunnen we vanaf nu een aantrekkelijke herhuisvestingsmogelijkheid aanbieden die beantwoord aan de bewonerswensen en deze van de familie.”

“We blijven tegenwoordig ouder en ouder jong!”     

Christophe Magdalijns wil de betrokkenheid onderstrepen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij die de oprichting van dit onuitgegeven aanbod op het vlak van sociale huisvesting voor senioren hebben begeleid. De bouwkost bedraagt 3,125 miljoen euro die volledig door de Sociale huisvestingsmaatschappij wordt gedragen. De bouwvergunning werd op 4 februari afgeleverd. De werken starten in de lente van 2016 voor een geplande opening half 2018. De toegang tot het speelplein en het metrostation Delta zullen tijdens de werf gevrijwaard blijven.

“Dit is een toekomstproject” zegt Didier Gosuin titelvoerend burgemeester. “Na de renovatie van de residentie Koningin Fabiola wordt nu een volgende stap gezet naar een globale  en moderne dienstverlening voor onze Oudergemse senioren. We blijven tegenwoordig immers ouder en ouder jong… en dat staat los van de financiële mogelijkheden van elkeen”