Nieuws

Terug naar news

Oudergem zet in op zero plastic

Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Oudergem een motie goedgekeurd waarin de gemeente zich concreet engageert voor zero plastic.

Overeenkomstig de afspraken die in de algemene beleidsverklaring werden vastgelegd, bekrachtigt de motie diverse besluiten die plastic voorwerpen uit het gemeentebestuur willen bannen .

Op initiatief van de MR-OpenVLD-oppositie, die hierin werd bijgetreden door de meerderheid van DéFI-Ecolo-Groen, heeft de gemeenteraad van Oudergem op donderdag 28 februari 2019 een motie omtrent "zero plastic" goedgekeurd.

Oudergem is al jaren betrokken bij een beweging die het gebruik van plastic wil beperken ”, zegt Alain Lefebvre, schepen van Leefmilieu (Lijst van de burgemeester DéFI). “ Zo hebben wij bijvoorbeeld reeds alle plastic wegwerpproducten verboden. Maar met deze motie gaan we nog een stap verder door dit streven te structureren en ambitieuze doelstellingen vast te leggen. Kortom, ons einddoel is een plasticloos bestuur ”.

De motie legt vier actieterreinen vast:

  • de strijd aan de bron
  • communicatie en sensibilisering
  • schoonmaak
  • opvolging en controle

Op een moment waarop jongeren zich mobiliseren voor het klimaat, willen we er ook aan herinneren dat iedereen met kleine dagelijkse acties kan opkomen voor ons leefmilieu ”, verklaart Elise Willame, schepen van Onderwijs en Lokale Economie (Ecolo-Groen). “ Daarom zullen wij de Oudergemse scholen en leerlingen oproepen om zich bij deze doelstelling van zero plastic aan te sluiten ”.

De gemeente verbindt zich er ook toe om lokale handelszaken te sensibiliseren, zowel de grote supermarkten als de buurtwinkels. “Het gaat niet alleen om de verpakkingen. Zo treffen we ook microplastics aan in schoonheidsproducten.  Door hun producten bewuster te kiezen kunnen kappers bijvoorbeeld ook hun steentje bijdragen ”.

Met de goedkeuring van deze motie voorziet Oudergem ook in een meer "repressief" luik, namelijk de inzet van de zopas door de gemeente aangeschafte mobiele bewakingscamera's om sluikstorten en andere vormen van gebrek aan burgerzin op te sporen.

Plastics zijn onze oceanen aan het verstikken ”, besluit Sophie de Vos, waarnemend burgemeester (Lijst van de burgemeester DéFI). “ Ze veroorzaken zeer zware milieuschade op het vlak van biodiversiteit en zorgen bij hun afbraakproces voor aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen. Een gemeente op zich kan niet veel doen. Maar we moeten ergens beginnen. Eens te meer is het wellicht op het lokale niveau dat de oplossing kan worden gevonden “.