Nieuws

Terug naar news

De “virtuele” bewonerskaart komt aan in de blauwe zones.

Daarnaast werd een nieuw geïnformatiseerd systeem ingevoerd die de bewonerskaart virtueel maakt. Het is de nummerplaat die door de contoleur wordt ingelezen en die dus dienst doet als bewonerskaart. “ We hebben ons mobiliteitsplan moeten aanpassen aan de nieuwe regionale regels” , legt de schepen van mobiliteit uit. “ Hiervan profiteerden wij om een nieuw systeem in te voeren: de virtuele bewonerskaart. De agenten beschikken over toestellen die de nummerplaten scannen en onmiddellijk controleren of het voertuig aan een bewoner toebehoort”.

Dat is niet de enige wijziging... “ Het gewest verplicht ons om het aantal kaarten per gezin te beperken tot twee” preciseert Christian Cumps van de dienst mobiliteit. “ Ook de prijzen werden ons opgelegd. De 1 ste kaart kost 5 euro per jaar, de 2de 50 euro. Een 3 de kaart mag afgeleverd worden maar tegen zeer strikte voorwaarden die ook niet van ons afhangen. Opgelet: alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn worden geacht tot hetzelfde gezin te behoren”.

Concreet betekent dit: diegenen die reeds over een of meerdere kaarten beschikten zullen een hernieuwingsbericht ontvangen (of hebben het reeds ontvangen). Het volstaat om het verschuldigde bedrag te betalen. Na activering van de virtuele bewonerskaart wordt een bevestigingsbrief (of email) gestuurd. Voor wie in een blauwe zone woont en nog geen bewonerskaart heeft, volstaat het zich met de identiteitskaart, het inschrijvingsbewijs en, voor de firmawagens, een attest van de werkgever die de naam van de hoofdbestuurder vermeldt, aan te bieden aan het loket van de Cel Stationeerbeleid (14 Emile Idiersstraat).