Nieuws

Terug naar news

De Gewestregering heeft (eindelijk) aandacht voor het Rood Klooster : het Priorhuis wordt binnenkort gerenoveerd !

Eindelijk! Na 15 jaar niets doen maakt het gewest aanstalten om het Priorhuis van het Rood-Klooster te restaureren. De gemeente heeft zopas een gunstig advies uitgebracht over de stedenbouwkundige aanvraag. Dit maakt de weg vrij voor de renovatiewerken.

Tot vreugde van de wandelaars bood het Priorhuis, parel van het Oudergems patrimonium, tot eind de jaren 90 onderdak aan een restaurant. In 2002 werden in dit gebouw van de 14e eeuw opgravingen gedaan. Daarna werden de deuren ook nog eens geopend op een of andere patrimoniumdag. Daarna... niets meer. Het gebouw huisvest nog slechts vleermuizen.

“Hierop hebben we reeds lang gewacht”, merkt de dienstdoende burgemeester met plezier op.

“Het priorhuis is eigendom van het gewest. Hoewel de gemeente regelmatig met de vuist op de tafel sloeg, toonden de twee voorgaande gewestregeringen absoluut geenvoornemen om dit uitzonderlijk patrimonium op te waarderen. Vandaag beweegt er eindelijk iets”.

De stedenbouwkundige toelating slaat slechts op het gebouw, zonder bijkomend bouwwerk.

“Het gelijkvloers wordt opnieuw een  restaurant”, zo verduidelijkt de schepen van stedenbouw. “Er werd nog geen uitbater aangeduid, maar het installeren van nieuwe keukens zal voor zijn rekening zijn”. Tussen de vijvers en het gebouw worden twee terrassen aangelegd. De eerste verdieping wordt een polyvalente zaal. De zolders blijven het domein van de vleermuizen.

Er is nog geen planning van de werkzaamheden gekend en er moeten nog verschillende stadia doorlopen worden alvorens het priorhuis terug een restaurant zal zijn.

“Door een toeval in de agenda bereidt de gemeente eveneens grote investeringen voor in de gebouwen die zij op Rood-Klooster beheert” zegt de dienstdoende burgemeester. “We zullen daar terug een stuk van het Oudergems cultureel aanbod onderbrengen. Nu wij bij het gewest op een luisterend oor kunnen rekenen, denk ik dat er in de komende jaren heel wat zal bewegen”.

Stallingen, natuurklassen, artiestenateliers/ De Gemeente investeert 350.000 euro

Meerdere actoren zijn verantwoordelijkheid voor de site Rood-Klooster: de gewestelijke regie der gebouwen voor het Molenaarshuis, het Priorhuis en de Portierswoning, het BIM voor de tuinen en de gemeente voor de overige gebouwen.

De schepen van openbare werken verklaart: “Wij hebben 350.000 euro voorzien voor de renovatie van de stallingen, de artiestenateliers en de natuurklassen. De stedenbouwkundige aanvragen zouden in 2016 moeten ingediend worden”.

De schepen van Cultuur verduidelijkt: “Door deze renovaties zullen wij de synergiën tussen de op de site aanwezige actoren kunnen versterken. Wij zullen er een transversaal cultureel en pedagogisch aanbod ontwikkelen. Hiermee gelijklopend zullen we nieuwigheden ontwikkelen ten einde ons patrimonium op te waarderen”.