Nieuws

Terug naar news

"Oudergem 21" : duurzame ontwikkeling van en door de Oudergemmenaren

“De agenda21 is een actieplan voor duurzame ontwikkeling dat door 173 staatshoofden werd ondertekend tijdens de wereldtop van Rio de Janeiro” verduidelijkt de leefmilieuschepen. “Oudergem21 wordt onze lokale agenda21. Het doel is een kader te kreëren waarbinnen de reeds gerealiseerde acties voor duurzame ontwikkeling kunnen gecoordineerd wodren met wat in de toekomst nog op stapel staat. Het is dus fundamenteel om een oproep te doen aan alle Oudergemmenaren, burgers, verenigingen, ondernemingen, scholen... om deel ne nemen aan de ontwikkeling van dit programma.”

Hoe kan je daadwerkelijk deelnemen:

Eerst en vooral ken je deelnemen aan de bevraging die op de website staat. Daarna worden thematische workshops georganiseerd van april tot oktober. Het gaat hierbij over Leefmilieubescherming, duurzame voeding, zachte mobiliteit, energiebesparing, afvalbeheer, sociale solidariteit, internationale solidariteit... . Elke burger is specialist van zijn dagelijkse laten en doen en kan deelnemen aan deze workshops die als basis zullen dienen om het actieplan verder uit te schrijven.

Startavond op 21 maart 2016 om 18u00 in het Cultureel Centrum met de presentatie van de Agenda21, enkele getuigenverkaringen door lokale actoren en voorstelling van de film “En Quête de sens”. (Een zoektocht naar de zin en de rede.)