Nieuws

Terug naar news

Drie initiatieven, drie premières

Tewerkstellingslente, werkgeversmiddagen, Salon van de stage… Drie initiatieven, drie premières

 

Het Salon voor Stage en Beroepsopleiding is een first in het Brussels Gewest. Het volgt op twee andere initiatieven die ontstonden in Oudergem maar waarvan het succes als snel het strikt gemeentelijk kader oversteeg.

De Tewerkstellingslente, gecreëerd in 2010, is heden een onvermijdelijke afspraak geworden. Elk jaar, gedurende de hele maand maart, worden tientallen activiteiten voorgesteld aan de werkzoekenden, gaande van traditionele workshops voor het opstellen van een CV tot coaching sessies, persoonlijke ontwikkeling, het beheer van zijn virtuele identiteit, enz. In 2012 sloten drie andere gemeente zich aan bij de Tewerkstellingslente, wat tot een groter formaat op een sociologisch homogeen grondgebied leidde. Sindsdien is dit gebeuren een doorlopende operatie: het ganse jaar door worden deelnemers uitgenodigd om gepersonaliseerde workshops “after Lente” bij te wonen.

Een ander initiatief dat werd gecreëerd door Oudergem: de Werkgeversmiddagen. Deze werden opgestart in 2015 gebaseerd op de vaststelling dat, hoewel er talrijke mogelijkheden voor hulp bij het zoeken naar een baan bestaan, deze weinig gekend zijn. De Werkgeversmiddagen, georganiseerd volgens thema, hebben onmiddellijk de aandacht getrokken van de ondernemingen van Oudergem maar ook van daar buiten. Zij vinden nu tweemaal per jaar plaats.

”De tewerkstellingsproblematiek kan niet langs één kant aangepakt worden” onderlijnen de waarnemend burgemeester en de verantwoordelijke schepen. ”Met deze drie projecten zetten wij een transversale strategie op die in principe alle betrokken actoren wil verenigen. Het Salon voor Stage vult dit dispositief aan door de link te vormen tussen onderwijs, opleiding, werkgevers en jonge werkzoekenden.”