Nieuws

Terug naar news

Onderwijs : Oudergem lanceert het vorderingsboekje

Gemeentelijk onderwijs

Sedert 4 jaar stelt Oudergem haar pedagogische praktijken in vraag. Een kritische aanpak die begon met de aanwerving van een pedagogische adviseur die belast is met het creëren van een band tussen de gemeente, de leraren en de directies maar ook met het ontwikkelen van nieuwe onderwijstools. Zo werd een “monitoring van de opleidingen” opgezet: een follow-up methode die uniek is in de Federatie Wallonië-Brussel, die na 3 jaar erg overtuigende resultaten levert, zowel voor de leerlingen als voor de leraren (zie Oudergemnaar 80 en 90 ).

“Vandaag zetten wij de aanpak voort met twee nieuwe initiatieven”, verklaart Bernard Mugrabi, pedagogische adviseur. “Bij de hervatting zullen wij wat wij het ‘relais document’ noemen, invoeren. Het betreft een algemeen evaluatierooster dat wij hebben opgemaakt samen met de leraren en dat door de titularissen zal worden overgedragen, van de opvang in de kleuterklas tot het 6 de lager. De idee is om aan de leraar een duidelijk beeld te geven van de sterke en zwakke punten van elke leerling die hij in september verwelkomt. Dat zal hem toelaten om direct te weten waaraan hij moet werken en zo waardevolle tijd te winnen”.

Het tweede initiatief betreft enkel de kleintjes. “Net als in het lager onderwijs, willen wij ook een transversaal begeleidingstool ontwikkelen voor de kleuterscholen”, verduidelijkt de schepen voor onderwijs. “Maar de monitoring van de opleidingen reproduceren was niet pertinent. Wij hebben dus het vorderingsboekje gecreëerd”.

Het vorderingsboekje, uitgewerkt met de leraren, laat toe om de bekwaamheden te beoordelen naargelang de bereikte drempels. Het wordt sinds enkele maanden uitgetest en zal vanaf de hervatting algemeen, maar zonder verplichting, gebruikt worden. “Het vorderingsboekje zal nooit worden gedeeld met de ouders”, verduidelijkt Bernard Mugrabi. ”Het zal wel een snelle evaluatie van de ontwikkeling van elk kind toelaten. Het zal ook nuttig zijn bij de voorbereiding van de oudercontacten, om een oordeel te vormen over de klas of om het werk met het PMS te coördineren”.

“Erg weinig gemeenten hebben er voor gekozen om een pedagogisch adviseur aan te werven binnen hun administratie”, vertelt ons de vaste burgemeester. “Via hem weten wij dat wij onze praktijken in vraag zullen moeten stellen. En dat is niet alles. Wij zullen binnenkort een specifiek project opzetten voor onze leerlingen met leermoeilijkheden”. Zaak wordt gevolgd...

 

Een monitoring van opleidingen die mededingers maakt

Terwijl de 6de hun CBO voorbereiden, maken 14 klassen van het 2de en 4de lager zich klaar voor examens… die geen examens zijn! Want deze evaluatie beïnvloedt geenszins de overgang naar een hogere klas maar maakt deel uit van de “monitoring van de opleidingen” gecreëerd door Oudergem. ”Deze monitoring heeft ons al de kans gegeven om de continuïteit van de opleiding in sommige instellingen te verbeteren en cursussen aan te passen”, lacht Bernard Mugrabi. “Het is een debat- en onderzoeksteun die erg nuttig is om het gemeentelijk onderwijs zo efficiënt mogelijk te maken”. De monitoring, die 3 jaar geleden werd gecreëerd, heeft sindsdien andere inrichtende overheden geïnspireerd en wordt vandaag voorgesteld door de Raad voor het gemeentelijk en provinciaal onderwijs.