Nieuws

Terug naar news

Oudergemnaars bij de minst belast belgen

Voor het 41e jaar op rij is de begroting van Oudergem in evenwicht. Een uitzondering onder de Belgische gemeenten die zich vertaalt in lokale belastingen die op bodemniveau worden gehouden. " De Oudergemnaars blijven genieten van de laagste belastingen van Brussel ", benadrukt de waarnemende burgemeester. " Voor een modaal gezin komt dit verschil toch neer op een jaarlijks bedrag van 600 tot 900 euro in vergelijking met onze buurgemeenten. "

Zoals vorig jaar blijven de werkingskosten onder de grens van 10%, ver onder het gemiddelde van de andere gemeenten. " Men zal ons zeggen dat we op Spartaanse wijze te werk gaan. Dat is ongetwijfeld juist, maar we kiezen ervoor om onze uitgaven te richten op de creatie van nieuwe dienstverlening aan onze inwoners, goed beseffend dat de grote uitdaging voor de komende jaren het behoud en de versterking is van ons leef- en woonklimaat. "

 

9 miljoen voor nieuwe projecten waarvan een derde voor de openbare ruimte

In 2018 besteedt Oudergem nagenoeg 9 miljoen aan nieuwe projecten. " Dit komt overeen met 17 % van het gemeentebudget ", licht de waarnemende burgemeester toe. "O nze werkingskosten op bodem- niveau stellen ons in staat om te doen wat weinige gemeenten zich nog kunnen veroorloven te doen: investeren. "

Zowat een derde van deze investeringen heeft betrekking op de verbetering van de openbare ruimte en het verderzetten van het renovatieprogramma van de voetpaden. Verder gaat de prioriteit ook naar de allerkleinsten met de bouw van de nieuwe kinderopvang De Beertjes, de vierde op zes jaar tijd. " We gaan ook door met het ve- rwerven en vernieuwen van woningen. Op zes jaar tijd zullen we aldus het gemeentelijk aanbod met meer dan 15% hebben uitgebreid. Wat ons in staat stelt om, boven op het aanbod aan sociale woningen, een huisvestingbeleid te voeren ."

Tot slot voorziet de begroting 2018 een versterking van de pedagogische teams voor de omkadering van probleemleerlingen en de aanwerving van bijkomende stewards voor de controle van de blauwe zones.