Nieuws

Terug naar news

Projectoproep “Vooruit met de wijk”

 

Zin om mee te werken aan een duurzamer levenskader in uw wijk? Uw hoofd zit vol ideeën, maar u weet niet hoe u eraan moet beginnen? De projectoproep “Vooruit met de wijk” van Leefmilieu Brussel is er om u te begeleiden bij de verwezenlijking van uw collectieve wijkprojecten en kan u financiële ondersteuning tot 15.000 euro bieden. 

 

Sinds 2016 ondersteunt “Vooruit met de wijk” projecten van Brusselaars die lokaal actie willen ondernemen voor het klimaat en het leefmilieu om zo meer bij te dragen tot meer delen, meer plezier, een betere gezondheid, meer gezelligheid en een grotere levenskwaliteit in de wijk. “Vooruit met de wijk” nodigt de Brusselaars uit om een duurzaam project voor te stellen dat ze in hun wijk zouden willen opzetten. Meerdere thema’s kunnen aan bod komen in het project: 

 

 • Good Food promoten dankzij kookworkshops, de aanleg van collectieve moestuinen en boomgaarden of het bouwen van kippenhokken.  
 • Zorgen voor meer natuur in de wijk via projecten rond de vergroening van straten, door het uitbouwen van gemeenschappelijke ruimten om de wijk te verfraaien en de biodiversiteit te verhogen. 
 • Collectief composteren. 
 • Een 'zero afval'-project ontwikkelen zoals DIY-workshops, een lokaal uitwisselingssysteem invoeren of een plek voor de verhuur van gebruiksvoorwerpen inrichten.
 • Nieuw in 2019: samen actie ondernemen om het energieverbruik en de productie van broeikasgassen te verminderen. 
 • Of actie ondernemen op (bijna) al deze vlakken en aan grote projecten op het niveau van de hele wijk werken met de bewoners, de gemeente, de verenigingen om een Participatieve Duurzame Wijk te ontwikkelen.

 

Wie kan deelnemen aan deze projectoproep?

De projectoproep is gericht op groepen van burgers, buren, vrienden, mede-eigenaars van minstens 5  personen uit verschillende gezinnen, van wie er ten minste 3 in Brussel wonen.

 

Welke steun biedt Leefmilieu Brussel? 

Indien uw project wordt geselecteerd, zal het kunnen gebruikmaken van:

 • Begeleiding door professionals om te zorgen voor de technische uitwerking van het project en  de methodologische aspecten ervan en het groepsbeheer;
 • Financiële steun tot 15.000 euro;
 • Methodologische hulpmiddelen en technisch fiches die online ter beschikking worden gesteld. 

 

Overtuigd? Laat u inspireren ... en vlieg erin! 

 • 6 oktober 2019 : uiterste datum voor de indiening van uw intentienota. Online formulier Het is een korte omschrijving van uw project. Eens deze wordt goedgekeurd door het team  van Vooruit met de Wijk, zal een begeleider u helpen om uw aanvraagdossier op te maken.
 • 24 november 2019 : uiterste datum voor de indiening van het volledige aanvraagdossier.

 

Wilt u meer weten?

Bezoek onze nieuwe website : https://vooruitmetdewijk.brussels/burgerprojectoproep/