Alle news

07/12

Red het vredegerecht in Oudergem!

De federale regering heeft besloten om het vredegerecht in Oudergem te sluiten.

Velen deden hier in het verleden al een beroep op.  Het vredegerecht fungeert als een toegangspoort tot de rechtsbedeling en is van fundamenteel belang in onze samenleving.  Iedereen, buren, eigenaars, huurders,... komt er op een dag misschien mee in aanraking.

Met deze beslissing ontzegt de federale regering de Oudergemnaar een basisdienst.  De gemeente diende bijgevolg meerdere rechtsvorderingen in en deed een oproep tot nietigverklaring. 

Ter behoud van het vredegerecht in Oudergem en om de boodschap aan de Eerste Minister kracht bij te zetten, verzoeken wij u de petitie tekenen op het Gemeente website. Samen kunnen we de beslissing van de regering ongedaan maken.

Voor meer informatie omtrent de beslissing om het vredegerecht in Oudergem te sluiten en de ingediende rechtsvorderingen, verwijzen wij naar het persbericht.