Nieuws

Terug naar news

Richtlijnen rond quarantaine en testing in het kader van reizen vanaf 1 juli

 

Bij aankomst in België zijn de maatregelen van Testing en Quarantaine van toepassing volgens :

  • het land/regio van herkomst ;

  • het Belgische verblijfsstatus of niet;

  • het certificaat van herstel of vaccinatie; 

  • de reis essentieel is of niet.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zijn.

 

 

https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/ 
** Vaccinatiecriteria: 14 dagen + volledige vaccinatie (2 doses of 1 dosis indien J&J) OF gedeeltelijke vaccinatie en eerdere besmetting (max 180 dagen tussen 1e positieve test en certificaat). Vaccin erkend door het EMA. Herstelcriterium: eerdere infectie aangetoond met PCR-test. Maximaal 180 dagen en minimaal 11 dagen tussen de eerste positieve test en het certificaat.
*** Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van tests, maar worden in quarantaine geplaatst als de ouders worden getest, in afwachting van de testresultaten. 
**** https://www.info-coronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/ 
 

Reizigers die getest moeten worden ontvangen een « corona test prescription code » (CTPC) code per SMS om een test te laten afnemen zo snel mogelijk na terugkeer. Ze ontvangen bijkomend een andere code (ook 16 cijfers) waarmee ze hun quarantainecertificaat kunnen downloaden op Mijngezondheid.be.

Met de CTPC-code kunnen de reizigers 1) een afspraak maken om hun test uit te voeren via de reservation tool en 2) het resultaat van hun test op Mijngezondheid.be opvragen.


Indien de eerste test positief is, wordt de reiziger als een bevestigd geval beschouwd en moet hij/zij in isolatie blijven, waarbij de dag van staalname "dag 0" is. De persoon moet zijn huisarts contacteren voor verder advies. 


Indien de test negatief is, zijn er verschillende mogelijkheden :

  • De reiziger keert terug uit een EU/Schengen-gebied of een derde land of is gevaccineerd: de quarantaine kan opgeheven worden, behalve voor reizigers afkomstig uit gebieden met een zeer hoog risico op VOC. 

OF

  • De reiziger keert terug uit een niet-EU/Schengen-gebied of een derde land en is niet gevaccineerd: de quarantaine wordt voortgezet en hij/zij ontvangt een tweede CTPC-code om een tweede PCR test te laten afnemen ten vroegste 7 dagen na de dag van terugkeer. Een tweede negatieve test heft de quarantaine op (op zijn vroegst D7), BEHALVE voor reizigers afkomstig uit gebieden met een zeer hoog risico op VOC, waar een verplichte quarantaine van 10 dagen in acht moet worden genomen.

 

Reizigers die  niet in het bezit zijn van een herstelcertificaat moeten hun huisarts (telefonisch) te contacteren als ze mogelijke symptomen van COVID-19 ontwikkelen. Hierbij moet de reisgeschiedenis duidelijk vermeld worden.

 

Sciensano