Alle news

06/12

Safe.brussels zorgt voor meer veiligheid in het Brussels Gewest, dankzij een gezamenlijke alarmeringstest

Op donderdag 16 november coördineerde safe.brussels een alarmeringstest in samenwerking met Brussel Mobiliteit en de MIVB. Meteen een bewijs van onze inzet voor de veiligheid van alle Brusselaars in crisissituaties. De test illustreerde de belangrijke rol die safe.brussels speelt in de voorbereidingen op noodsituaties. Ook de samenwerking met dynamische partners is in die optiek cruciaal.

Waarom die test?

De gewestelijke overheden willen absoluut op crisissituaties voorbereid zijn. Wanneer er levens op het spel staan, telt immers elke seconde.  De informatieborden spelen een belangrijke rol in de verspreiding van levensreddende info. Precies daarom, organiseerde safe.brussels die test.  Op die manier willen we garanderen dat het alarmeringssysteem klaar en operationeel is wanneer er een crisis uitbreekt. Via die weg ontvangen alle Brusselaars essentiële info in real time. 

Tijdens de test verschenen boodschappen op de informatieborden van de MIVB en Brussel Mobiliteit in de buurt van tunnels op de weg, op het MIVB-net, langs belangrijke verkeersassen en op openbare parkings.  

Een stevig partnership voor meer veiligheid. 

De alarmeringstest kwam er dankzij een nauwe samenwerking tussen safe.brussels, Brussel Mobiliteit en de MIVB. Die verschillende openbare diensten werkten in de voorbereidingsfase samen om een procedure te ontwikkelen voor de activering van de informatieborden. De boodschappen die daarop verschenen werden aan de drager en de situatie aangepast.  

Testsimulatie

Tijdens de test simuleerden de diensten van safe.brussels een activeringsaanvraag voor de kortstondige verspreiding van een boodschap op alle informatieborden tegelijk.  Die simulatie is een cruciale fase in de beoordeling van de efficiëntie van het alarmeringssysteem.  Op die manier willen we tijdens een provinciale crisis of een vooralarm korte boodschappen en aanbevelingen aan de bevolking kunnen meegeven.

De voorbereiding op crisissituaties: een absolute prioriteit

Om de veiligheid van iedereen te kunnen waarborgen, zijn samenwerking en voorbereidingen op crisissituaties essentieel. Safe.brussels blijft onophoudelijk werken aan een steeds betere voorbereiding. Naast de test, lanceerde safe.brussels onlangs een nieuwe pagina op haar website onder de titel 'Wees voorbereid'. 

Surf naar de pagina voor meer informatie : https://safe.brussels/nl/bereid-je-voor