Nieuws

Terug naar news

Samenlevingsdienst in Oudergem

De gemeente wordt lid van het Platform voor de Samenlevingsdienst. Het idee is simpel: jongeren de kans bieden om zich zes maanden lang in te zetten voor een project dat nuttig is voor de gemeenschap. De gemeente ondersteunt dit initiatief om jongeren meer bij de samenleving te betrekken.

Expositie organiseren, videoreportage maken, activiteiten animeren op een kinderboerderij…

De samenlevingsdienst kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van het engagement van de kandidaten. De samenlevingsdienst, open voor 18/25 jaar, heeft een universeel karakter.

“Het is vooral een win-winsituatie”, zegt de schepen van Jeugd. “In ruil voor zijn engagement, krijgt de deelnemer een sociaal statuut, de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zelfs opleidingen te volgen”.

Info: 02/256.32.44

info@service-citoyen.be